Konferencja “CSR for Future – Młodzi Odpowiedzialni dla Biznesu” pod patronatem LOB

14 października 2021

18 listopada 2021 roku odbędzie się konferencja “CSR for Future – Młodzi Odpowiedzialni dla Biznesu” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie jest okazją dla studentów, młodzieży ze szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych, aby lepiej poznać zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Główną ideą spotkania jest prezentacja doświadczeń i wymiana myśli, które pozwolą na interdyscyplinarne podejście do omawianego tematu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia są studenci z Koła Naukowego Brevi Manu,  którym zależy na popularyzacji koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw dbających o środowisko, społeczność i wyznawane wartości.  Ta grupa studencka na co dzień zajmuje się organizacją tematycznych warsztatów, ciągłym zdobywaniem doświadczeń i poszerzaniem wiedzy z zakresu psychologii organizacji i zarządzania oraz biznesu.

Zaproszeni prelegenci – reprezentanci ze środowiska naukowego i biznesowego – podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z obszaru CSR. W ramach konferencji odbędzie się m.in. debata z udziałem naukowców/teoretyków i praktyków z obszaru CSR, którą poprowadzi Tomasz Smorgowicz – ekspert z dziedziny odpowiedzialności biznesu. Wszystkie wystąpienia, jak również debata, pozwolą na zdobycie praktycznych wskazówek na przyszłość, a także wywołają refleksję na temat obecnego stanu polskiej gospodarki pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach inicjatywy odbędzie się konkurs skierowany do uczniów.

Data: 18 listopada 2021 roku

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Więcej informacji tutaj >>

Źródło: mat. prasowy