17. wydanie Kompendium CSR z „Rzeczpospolitą”

2 czerwca 2017

Z gazetą „Rzeczpospolita” dostępny jest nowy numer magazynu -„Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR”, którego tym razem tematami przewodnimi są „Nowe podejście do biznesu: rozwój, empatia, standardy”. Publikacja ukazała się także pod adresem: kompendiumcsr.pl. Numer pozostaje aktualny do listopada, kiedy to ukaże się 18. edycja.

W publikacji znalazły się między innymi:

  • Wywiad z Markiem Kramerem, współautorem koncepcji CSV, zgodnie z którą można przeformułować model biznesowy i strategię konkurencyjności firmy w taki sposób, by stworzyć nową wartość dla otoczenia.
  • Rozmowa z Siostrą Małgorzatą Chmielewską, prowadzącą od 18 lat trzy przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni są podopieczni Wspólnoty Chleb Życia.
  • Najważniejsze wydarzenia z obszaru odpowiedzialnego biznesu i filantropii w Polsce, w tym działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nowe podejście do biznesu powinno być ukierunkowane na rozwój, empatię i realizowane zgodnie ze standardami, które formułują zarówno środowiska społecznie zaangażowanych przedsiębiorców, jak i organizacje takie jak OECD.

O rozwoju poprzez implementację nowych modeli pisze Wayne Visser, a wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz prezentuje podejście RBC, konkludując, iż również zdaniem rządu CSR powinien stać się filozofią prowadzenia biznesu. Paul Herman, autorytet odpowiedzialnego inwestowania, dzieli się z polskimi czytelnikami wskazówkami, jak wspierać zrównoważony rozwój poprzez odpowiedzialne decyzje inwestycyjne.

O przywództwie empatycznym i o tym, że empatii nie da się udawać, piszeMary Gordon – twórczyni ruchu Roots of Empathy, autorka bestsellera pod tym samym tytułem. Z polskiej perspektywy omawiają tę tematykę: Jacek Santorski, Miłosz Brzeziński, Maria Zakrzewski i Dorota Szczepan-Jakubowska.

Spojrzenie od strony międzynarodowej na implementację nowej dyrektywy i standardy raportowania danych niefinansowych przedstawia prezes Global Reporting Initiative (GRI) Tim J. Mohin, a o sposobie ich implementacji do polskiego prawodawstwa pisze wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Peter Lacy, światowy autorytet z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym prezentuje korzyści płynące z takiego modelu działania, a z kolei prof. Piotr Płoszajski pokazuje, jakie zagrożenia dla społeczeństwa mogą nieść ze sobą nowe technologie.

 

źródło: materiały prasowe wydawcy