17 stycznia to ostateczny termin na zgłoszenie dobrych praktyk

13 stycznia 2022

Maksymalnie do 17 stycznia do końca dnia firmy, które w 2021 r. zrealizowały działania z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju mogą zgłosić je do najnowszej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanego od 20 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nabór odbywa się poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Premiera publikacji odbędzie się 25 maja podczas 9. Targów CSR.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”  będzie edycją jubileuszową. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikuje raport po raz 20. Wydawnictwo stanowi największy w Polsce przegląd CSR oraz kwestii ESG za dany rok. W poprzedniej edycji raportu znalazło się blisko 2000 przykładów działań 225 firm.

Zgłoś dobre praktyki: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021

Organizatorzy wprowadzili zmiany w raporcie. Limit zgłoszonych dobrych praktyk od tej edycji wynosi 10. Zrezygnowano także z podziału w raporcie na praktyki nowe i długoletnie.

Zakwalifikowane praktyki tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR. Publikacja to także przydatny materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami. Mediom z kolei raport pozwala zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw wdrażanych w regionie, bądź w całym kraju.

Kto i jak może zgłosić dobre praktyki?

Firmy mogą dobre praktyki rejestrować do 17 stycznia 2022 roku, do końca dnia, poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Wszystkie zgłoszone inicjatywy muszą być realizowane w 2021 roku. Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw.

Pobierz infografikę przedstawiającą kolejne etapy zgłoszenia praktyk przez firmę w Raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” >> 

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB. Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzieli menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz, (tel+48 663 020 358; ewa.wojciechowicz@fob.org.pl).

Zrównoważony rozwój w pandemii. Pobierz interaktywną infografikę

Przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu interaktywna infografika przedstawia przykłady 52 praktyk przyporządkowanych do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Po kliknięciu na wybraną inicjatywę można zapoznać się z treścią danej dobrej praktyki, zamieszczonej na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

Pobierz infografikę >>

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj >> oraz w wyszukiwarce dobrych praktyk tutaj >>)

Zostań wystawcą Targów CSR

Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poruszające temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w konwencji targowej. Daje możliwość prezentacji działań społecznych i środowiskowych oraz dotarcia do szerokiego grona interesariuszy. To właśnie 25 maja podczas 9. Targów CSR odbędzie się premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”

Przejdź do FORMULARZA >>

Strona wydarzenia: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr
Termin: 25 maja 2022 r. (środa)
Nowa lokalizacja: Centrum EXPO XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa)
Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Hashtag: #TargiCSR

Główną część 9. Targów CSR stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje pozarządowe, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 60 wystawców z całej Polski.

Zobacz wideo z częścią konferencyjną poprzedniej edycji, 8. Targów CSR >>

Targom CSR, jak co edycję towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2022 roku część konferencyjna zostanie hasłom KLIMAT, ROZWÓJ BIZNES.

Źrodło: informacja własna