16 kwietnia premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” [online]

30 marca 2020

Ogłoszenie dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, odbędzie się online na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Facebooku. Relacja wystartuje 16 kwietnia o godz. 12. 

OGLĄDAJ RELACJĘ >>

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju za dany rok. Publikacja dostarcza wiedzy na temat tego, jak rozwija się CSR. Pokazuje różnorodność praktyk i działań, a także liczbę firm angażujących się i komunikujących podejmowane inicjatywy. Artykuły w pierwszej części publikacji są analizą trendów, które kształtują i odpowiedzialny biznes, a kalendarium i przegląd prasy dopełniają obrazu polskiego CSR.

W 2020 rok ukaże się już 18. edycja raportu, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie online, podczas którego nastąpi ogłoszenie publikacji, rozpocznie się 16 kwietnia o godz. 12 na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Facebooku. Oficjalny hasztag używany przy okazji komunikacji wydawnictwa: #Raport2019.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem odpowiedzialnego biznesu na stronę Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Facebooku. Spotkajmy się, aby podsumować miniony 2019 rok w kontekście CSR, właśnie przez pryzmat Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Wartości solidarności społecznej i pomocy w obecnej sytuacji  społeczno-gospodarczej są potrzebne jak nigdy. Liczne akcje wsparcia, organizowane przez firmy  dowodzą, że biznes rozumie swoją rolę i odpowiedzialność za otoczenie. Teraz liczy się przede wszystkim szybkość działania i pomocy, jednak CSR dla wielu firm jest działaniem strategicznym opartym o szeroki dialog z interesariuszami. Warto znać takie przykłady, a najszerszego przeglądu dobrych praktyk, w tym takich które stanowią kluczowy aspekt działania organizacji, dostarcza właśnie nasza publikacja. Zachęcamy do szukania inspiracji na przyszłość i oglądania relacji z premiery raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jestem pewna, że będą nam wszystkim bardzo potrzebne dodaje

Program spotkania:

12:00-12:15 Otwarcie spotkania
12:15-12:30 Ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności”
12:30-12:50 Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”
12:50-13:10 Wystąpienie dra hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich
13:15-13:25 Podsumowanie i zakończenie

Po premierze online publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępni Raport do pobrania w wersji PDF na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku.

Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj.