12. Cel Zrównoważonego Rozwoju na Black Friday

24 listopada 2017

Od paru lat w Polsce istnieje nowa tradycja listopadowych wyprzedaży, tak zwany „Black Friday”.  Moda ta pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dzień po Święcie Dziękczynienia sklepy ogłaszają przeceny. Taki dzień to dobra okazja na przypomnienie dwunastego Celu Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

Wskaźniki Celu nr 12 ZAPEWNIĆ ZRÓWNOWAŻONĄ KONSUMPCJĘ I ZRÓWNOWAŻONE WZORCE PRODUKCYJNE

 • Wdrożyć dziesięcioletnie programy dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich krajów, przy czym kraje rozwinięte powinny tym działaniom przewodzić, z uwzględnieniem stopnia rozwoju i możliwości krajów rozwijających się.
 • Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.
 • Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów.
 • Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.
 •  Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.
 • Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.
 • Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi.
 • Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.
 • Wspierać kraje rozwijające się we wzmacnianiu ich zdolności naukowych i technologicznych dążących do utworzenia bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych.
 •  Rozwijać i wdrażać narzędzia monitorujące wpływ zrównoważonego rozwoju na zrównoważoną turystykę tworzącą miejsca pracy oraz promującą lokalną kulturę i produkty.
 • Zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne, sprzyjające ich zbędnemu zużyciu, poprzez usunięcie nieprawidłowości rynkowych, zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi, w tym poprzez restrukturyzację podatków i stopniowe wycofywanie szkodliwych dotacji tam, gdzie one występują, odnotowując ich wpływ na środowisko, w pełni biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby i uwarunkowania krajów rozwijających się oraz minimalizować możliwy niekorzystny wpływ na ich rozwój, w sposób który chroni ubogie i narażone społeczności.

Jeśli chcemy, żeby biznes był odpowiedzialny, działał w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, warto, żebyśmy i my, jako konsumenci tacy byli.

Czytaj więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju  analizie tematycznej FOB.

źródło: http://www.un.org.pl/cel12