11 edycja Światowego Dnia Citi dla Społeczności – kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy na całym świecie spotyka się by pomagać

14 czerwca 2016

Dotyczy firmy: Citi Handlowy,

Skala Światowego Dnia Citi dla Społeczności (Global Community Day #GCD2016), który w tym roku przypada na 11 czerwca jest imponująca – w ponad 90 krajach świata w jednym dniu około kilkudziesięciu tysięcy wolontariuszy Citi #CitiVolunteers spotyka się by pomagać. W samej tylko w Polsce w zeszłorocznej edycji wolontariusze, ich rodziny i przyjaciele, zaangażowali się 3367 razy, realizując 195 projektów na rzecz 23 tys. beneficjentów. W ciągu 10 lat trwania akcji pomoc dotarła do ponad 185 tys. osób. Jak szacują organizatorzy akcji z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, w tym roku w Polsce ponad 3 tys. pracowników Citi Handlowy i Citi Service Center i ich bliskich weźmie udział w ponad 200 projektów.

Wolontariat pracowniczy polega na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności charytatywnej, prowadzonej przez pracowników tej firmy. Co prawda nie jest to pojęcie zupełnie nieznane w Polsce, ale niestety nadal jest dość rzadko wdrażane przez firmy. Najczęściej w działania związane z wolontariatem pracowniczym angażują się duże firmy, które w ten sposób przenoszą na polski grunt najlepsze rozwiązania z innych krajów. Działalność Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy na tym polu jest wśród wzorcowych przykładów CSR w Polsce – potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia, choćby tytuł „Dobroczyńcy Roku 2016” w kategorii „Fundacja korporacyjna- projekt społeczny” czy stała obecność na liście „Dobrych praktyk” FOR.

Z perspektywy Fundacji realizującej wiodący programu wolontariatu biznesowego w Polsce, którym bezpośrednio wnosimy w lokalne społeczności swój wkład poprzez wiedzę, doświadczenie i umiejętności ludzi pracujących w naszej korporacji, ważny jest także wątek osobistej satysfakcji wolontariuszy. – zauważa Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Poczucie, że zrobiło się coś pożytecznego dodaje energii zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Jest to zatem świetny przykład układu win-win, w którym zyskują aż cztery strony: beneficjent, wolontariusz i pracodawca, a pośrednio także społeczność lokalna.

W jakie projekty najchętniej angażują się wolontariusze? Jak wynika z badania satysfakcji osób zaangażowanych w działania w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi, największą popularnością wśród cieszą się prace remontowe, ogrodnicze i porządkowe. Wolontariusze chcą też pomagać innym prowadząc np. zajęcia dla dzieci czy organizując imprezy okolicznościowe.

Kluczowym “elementem” w wolontariacie zawsze są ludzie. Stworzone przez nas ramy, czyli portfolio projektów czy system finansowania, dają im wsparcie i tworzą możliwość odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powiedziała Jenny Grey, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Rolą Fundacji jest stworzenie komfortowych warunków do rozwoju oddolnych inicjatyw wolontariackich pracowników, którzy są najlepszymi ambasadorami CSR. Ich entuzjazm i zaangażowanie mówią same za siebie.

Satysfakcja, którą odczuł pracownik-wolontariusz jest oczywiście cenna, ważne jest jednak także to, że uczucie to przynosi także wymierne korzyści w życiu zawodowym. Jak wykazało badanie przeprowadzone przez Citi, zdecydowana większość ankietowanych pracowników zauważyła u siebie poprawę umiejętności zarządzania projektami i budowania zespołu oraz wzmocnienie kreatywności. Zapytani przyznają, że wolontariat pozytywnie wpłynął także na ich motywację. 85% badanych potwierdziło że dzięki zaangażowaniu w wolontariat ma większą świadomość problemów społecznych, podobna liczba przyznała, że łatwiej im zrozumieć sytuację innych ludzi.

Pensja, benefity pozapłacowe i stabilność zatrudnienia już od dłuższego czasu nie są podstawowym elementem budowania satysfakcji zawodowej pracownika. Osoby poszukujące źródeł motywacji i zaangażowania coraz częściej chcą nowych doświadczeń, budowania relacji i poczucia ciągłego rozwoju, a także poczucia sensu wykonywanych zadań. W Citi Handlowy i Citi Service Center w tym kontekście świetnie sprawdza się wolontariat pracowniczy.

zdjęcie: Światowy Dzień Citi dla Społeczności: międzynarodowy projekt Citi angażuje pracowników korporacji na całym świecie w działania na rzecz społeczności lokalnych / Citi Handlowy