100 tysięcy euro na pomoc dla ubogich rodzin w Gwatemali. Henkel obchodzi 10. rocznicę programu wolontariatu pracowniczego MIT

11 lutego 2009

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Z okazji 10. rocznicy programu wolontariatu pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow) Henkel przeznaczy 100 tysięcy euro na realizację projektu „HELPS Changing Lives” w Gwatemali. Dotację oraz dodatkowe wsparcie wolontariuszy Henkla otrzyma 120 rodzin.

Projekt „HELPS Changing Lives” został wybrany spośród 86 projektów zgłoszonych z 22 krajów, w których Henkel ma oddziały. Program pomoże lokalnej społeczności w Gwatemali, w której 90 procent populacji żyje w biedzie, pokonać problemy związane z niebezpiecznym użyciem ognia, brakiem dostępu do czystej wody oraz niską wydajnością gospodarstw rolnych. Wolontariusze obejmą opieką 120 rodzin – otrzymają one wsparcie w zakresie udoskonalenia infrastruktury, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej oraz szkoleń dotyczących uprawy zboża. Projekt zgłosiła Kirsten Sánchez Marín, która pracuje w Henklu od 10 lat, w tym od 2 lat w Gwatemali.

Od czasu rozpoczęcia programu MIT ponad 5 tysięcy pracowników Henkla w 110 krajach zrealizowało już 7 tysięcy projektów. Na pomoc potrzebującym zostało przeznaczonych około 13 milionów euro. Zaangażowanie pracowników Henkla na całym świecie łączy firmę ze społecznościami, w których ona działa.

MIT w Polsce

W Polsce największym projektem realizowanym przy udziale funduszu MIT jest zgłoszona przez pracowników Henkel Polska i organizowana od czterech lat akcja stypendialna „Wiem, że warto się uczyć”. Program skierowany jest do wychowanków domów dziecka uczących się w gimnazjum. Nagradzani zostają uczniowie, którzy osiągają wyjątkowe wyniki oraz mają sprecyzowane plany, co do dalszej edukacji. Założeniem projektu jest zwiększenie liczby wychowanków domów dziecka kontynuujących naukę w szkołach wyższych.

Z grantów edukacyjnych Henkla skorzystało już 140 uczniów, a na stypendia firma przeznaczyła 170 tysięcy złotych.

Plany Henkla w 2009 roku

Oprócz projektu rocznicowego Henkel będzie kontynuował działania społeczne w ramach Henkel Smile – programu obywatelskiego Henkla obejmującego 3 główne filary: MIT (program wolontariatu pracowników), Henkel Friendship Initiative (fundusz pomocowy uruchamiany na wypadek klęsk żywiołowych) oraz Social Partnerships (programy społeczne realizowane przez firmę lub jej marki). Spośród 86 zgłoszeń do projektu rocznicowego MIT, 74 będą rozpatrywane przy przyznawaniu corocznych grantów. Na te i inne projekty Henkel przeznaczy w przyszłym roku 1.65 miliona euro. W 2008 roku pracownicy zrealizowali w sumie 1306 projektów.