10 dobrych praktyk Samsung w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

18 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Samsung Electronics Polska,

Publikowany corocznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w naszym kraju przegląd inicjatyw skupionych wokół CSR i zrównoważonego rozwoju. W 21. edycji zaprezentowano 1705 działań podjętych przez 272 firmy. Wśród nich znalazło się 10 dobrych praktyk firmy Samsung, które stanowią wartościowy przykład zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej lub wpływają pozytywnie na środowisko pracy.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarach CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje też najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Co ważne, wszystkie praktyki zgłoszone przez firmę Samsung trafiły do tegorocznej edycji raportu. Są to następujące inicjatywy:

  • Solve for Tomorrow – program edukacyjny, który pomaga młodym ludziom rozwijać kompetencje przyszłości: komunikację, kreatywność, współpracę, krytyczne myślenie oraz wzmacniać empatię. Młodzież uczy się tworzyć innowacyjne rozwiązania odpowiadające na współczesne wyzwania, w takich obszarach jak: zdrowie, klimat, bezpieczeństwo lub integracja.
  • Samsung CyfrOFFy kONtakt – program zachęca do rozwijania zdrowych nawyków i dbania o cyfrową równowagę online i offline. W ramach programu firma prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pracujących w przedszkolach i klasach 1-3 oraz dla ich podopiecznych. Inicjatywa bazuje na organizacji webinarów i na dostarczaniu materiałów pomocnych przy prowadzeniu zajęć nt. cyfrowego dobrostanu.
  • Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – Samsung po raz 2. z rzędu został partnerem tej zainicjowanej przez Komisję Europejską inicjatywy, której celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z sieci przez dzieci i młodzież, jak również edukacja dorosłych w tym zakresie. Firma jest partnerem konkursu na najciekawszą lokalną inicjatywę DBI, funduje główną nagrodę dla szkoły.
  • Dzień Odkrywców z Samsung – to święto nauki i technologii, obchodzone raz do roku dla podkreślenia wieloletniej współpracy pomiędzy Samsung a Centrum Nauki Kopernik. Tego dnia wstęp do Kopernika jest bezpłatny, a na zwiedzających czekają liczne atrakcje.
  • Galaxy Campus – cykl wydarzeń o walorach edukacyjnych dla studentów pod hasłem „Otwórz głowę” w związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 na 3 uczelniach: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Gdańska i Politechnika Łódzka. Na terenie campusów uczelni zorganizowano strefy, w których można było dowiedzieć się, jak działa sztuczna inteligencja i zrobić przegląd serwisowy smartfonów, a także oddać zużyty smartfon w celu charytatywnym.
  • Samsung Fair Play – to inicjatywa budująca kulturę pozytywnej organizacji, którą tworzą pracownicy dla pracowników – dla sprawnej współpracy i realizacji celów. Z pomocą eksperta zewnętrznego, pracownicy różnych działów pracowali nad zestawem praktyk i zachowań wokół etycznego środowiska pracy. Poświęcili tym zagadnieniom aż 3 tygodnie.
  • Badanie Samsung Culture Index – to coroczne badanie nt. nastrojów w firmie. Pracownicy mogą wyrazić swoją opinię nt. kultury organizacji, wskazać mocne strony oraz obszary wymagające poprawy. Badanie jest informacją zwrotną dla kadry kierowniczej i impulsem do zmian, również na poziomie globalnym.
  • Techniczni rekruterzy Samsung R&D – ich rolą jest ścisła współpraca z działem HR, od etapu przygotowania odpowiedniego opisu stanowiska, poprzez udział w rozmowach technicznych w celu weryfikacji umiejętności technicznych kandydatów, aż po ocenę testów i przygotowanie informacji zwrotnej. Celem programu jest zatem pozyskiwanie czołowych kandydatów z rynku o najlepszych kompetencjach.
  • Wolontariat dla CEMS Chance – aby wesprzeć uczestników projektu CEMS Chance (młodych ludzi w wieku 14-17 lat, którzy z różnych przyczyn mają utrudniony start w dorosłym życiu) pracownicy Samsung z pomocą trenerów ds. kompetencji zorganizowali warsztaty nt. kompetencji przyszłości, realizowane metodą design thinking. Wolontariusze reprezentujący różne stanowiska opowiedzieli, jak wybrane kompetencje przydają im się w codziennej pracy.
  • ABC klimatu – webinar dla dostawców – spotkanie było odpowiedzią na ogłoszone przez Samsung globalne cele środowiskowe i miało na celu zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat źródeł kryzysu klimatycznego oraz sposobów na jego rozwiązanie. Webinar poprowadził ekspert UNEP/GRID-Warszawa.

Dobre praktyki firmy Samsung zostały zrealizowane przy współpracy z partnerami: Ministerstwem Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, NASK, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Nauki Kopernik, UNEP/GRID-Warszawa, a także Szkołą Główną Handlową, Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką oraz Vulcan Nowa Era.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” można pobrać na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022/