1 000 miejsc praktyk i pracy dla młodych ludzi w Nestlé w Polsce w pierwszym roku Sojuszu dla Młodych

2 czerwca 2015

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

Sojusz dla Młodych – All 4 YOUth, czyli zainicjowane przez Nestlé dobrowolne porozumienie firm na rzecz walki z bezrobociem młodzieży, podsumowuje pierwszy rok aktywności. W samej Polsce Nestlé utworzyło aż 1000 miejsc staży i praktyk dla osób do 30. roku życia. W całej Europie firma wraz ze swoimi partnerami biznesowymi przygotowała łącznie 50 000 ofert zatrudnienia i szkoleń dla młodych. W ciągu 2 najbliższych lat w skali kontynentu planowane jest podwojenie liczby ofert.

Sojusz dla Młodych w Polsce

Prawie 800 młodych zatrudnionych w 2014 roku przez Nestlé w Polsce, 200 przeszkolonych praktykantów i stażystów, blisko 300 działań (m.in. warsztatów i wykładów) przeprowadzonych w całym kraju oraz 10 firm zachęconych do wspierania młodzieży na rynku pracy, m.in. Raben, EY, Nielsen, AXA, DS. Smith i White&Case, to podsumowanie pierwszego roku Sojuszu dla Młodych – All 4 YOUth w naszym kraju.

Dziś na SGH przedstawiciele pracodawców z Sojuszu dla Młodych, m.in. z Nestlé i Raben, spotkali się wraz z przedstawicielami sektora publicznego, świata akademickiego i instytucji rynku pracy, aby wziąć udział w debacie pod hasłem „Szkolnictwo zawodowe – konieczność i szansa dla młodych”. Na spotkaniu firmy zaangażowane w inicjatywę, poza podsumowaniem dotychczasowego bilansu Sojuszu dla Młodych, przedstawiły swoje plany na przyszłość, a przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pozostali eksperci rynku pracy dyskutowali o tym, co jeszcze można zrobić dla młodzieży rozpoczynającej swoją karierę zawodową.

– Współpraca biznesu i szkół jest niezbędnym elementem walki z bezrobociem ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Musimy rozwijać praktyczne umiejętności młodzieży i dostosowywać kształcenie do wymogów rynku pracy. Praktyki w zakładach pracy to połączenie szansy zdobycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w realnym środowisku zawodowym. Pracodawcy potrzebują w tym zakresie wsparcia sektora publicznego. Tylko tak uda nam się wspólnie rozwijać praktyczne kształcenie zarówno wśród pracodawców, jak i uczelni oraz przede wszystkim wśród młodzieży – zapewniał Simon Smith, Prezes Zarządu Nestlé w Polsce
i Krajach Bałtyckich
.

Przedsiębiorcy coraz chętniej angażują się we współpracę ze szkołami zawodowymi. Nestlé na przykład planuje szereg różnego rodzaju działań, m.in. cykl warsztatów i spotkań w środowisku szkół zawodowych. Będą one dotyczyły możliwości wyborów na rynku pracy, poszukiwania specjalistów, ale również tak istotnych kwestii jak kompetencje miękkie czy postawy preferowane przez pracodawców. Firma planuje także kontynuowanie Dni Otwartych w fabrykach, pokazując jak wygląda współczesny zakład produkcyjny.

Właściwy kierunek działań firm zaangażowanych w Sojusz dla Młodych potwierdzają eksperci rynku pracy, według których konieczna jest reforma kształcenia zawodowego oraz bardziej praktyczne podejście do każdego typu kształcenia.

– Aktualne potrzeby i plany rozwojowe biznesu pokazują, jacy fachowcy są potrzebni i będą potrzebni w dającej się przewidzieć przyszłości. Szkolnictwo zawodowe przygotowuje fachowców. Musi być na wysokim poziomie – nowoczesne i otwarte ku przyszłości, bo dziś fachowiec to specjalista wielozadaniowy, kreatywny, mający rozpoznanie w nowoczesnych technologiach produkcji i usług, stale poszerzający i rozwijający wiedzę i umiejący to robić. Stąd absolutna konieczność współpracy szkół i biznesu – przekonuje dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Sojusz dla Młodych w Europie

W całej Europie Nestlé w ramach Sojuszu dla Młodych zatrudniło w 2014 roku prawie 8 000 osób do 30. roku życia, a kolejne ponad 4 000 praktykantów i stażystów zdobywało doświadczenie w oddziałach i fabrykach firmy na całym kontynencie. Koncern w stwarzaniu szans zatrudnienia młodzieży jest wspierany przez prawie 200 partnerów biznesowych, m.in. EY, Nielsen, Google czy Facebook.

Równolegle do debaty na SGH, w Parlamencie Europejskim w Brukseli Wiceprezes Nestlé S.A. i Szef Rynku na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną, Luis Cantarell, spotkał się z Komisarz Parlamentu Europejskiego ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników, Marianne Thyssen oraz z europosłami, w tym z Danutą Jazłowiecką, Wiceprzewodniczącą Komisji PE ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, przedstawicielami pracodawców z Sojuszu dla Młodych i młodzieżą z całej Europy, żeby rozmawiać
o trudniej sytuacji ludzi młodych i tym, co mogą dla nich zrobić pracodawcy wspólnie z sektorem publicznym w całej Europie.

– Szybkie wdrożenie programu Gwarancji dla Młodzieży w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia przejścia młodzieży ze szkoły na rynek pracy. Kraje członkowskie powinny wykorzystać szansę i wsparcie finansowe, które udostępnia Unia Europejska. W ubiegłym tygodniu Komisja przekazała prawie 1 miliard euro państwom członkowskim, aby pomóc 650 000 młodych ludzi w znalezieniu pracy, praktyk zawodowych, staży lub dalszej edukacji – powiedziała Marianne Thyssen, Komisarz Parlamentu Europejskiego ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników.

– Po roku aktywności Sojuszu dla Młodych możemy już śmiało powiedzieć, że udało nam się stworzyć nową jakość. Ponad 60% naszych partnerów biznesowych poprawiło wskaźniki zatrudnienia w grupie wiekowej do 30. roku życia – powiedział w Brukseli Luis Cantarell, Wiceprezes Nestlé S.A.

Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth., All 4 YOUth) to pierwsza w historii ogólnoeuropejska inicjatywa przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. Jest ona jednym z czterech filarów Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé Needs YOUth. W całej Europie do Sojuszu przystąpiło ponad 200 firm, które łącznie zaoferują do 2017 roku 100 000 miejsc pracy, staży i praktyk dla ludzi młodych.

Debatę w Parlamencie Europejskim można prześledzić online: www.eu40.eu/alliance-for-youth-the-parliament

Źródło: Materiały prasowe