wrz 20 2022

Webinar „Uszyjmy na nowo. Branża tekstylna”

Lokalizacja: On-line,

20 września br. odbędzie się webinar „Uszyjmy na nowo. Branża tekstylna”, organizowany przez Kampanię 17 Celów. Wydarzenie realizowane jest we współpracy z LPP, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W branży tekstylnej od 2000 do 2015 roku nastąpił dwukrotny wzrost sprzedaży, a tendencja jest nadal wzrostowa. Jednocześnie spadła utylizacja i tylko 1% produktów zwracany jest ponownie do obiegu. Wartość przemysłu tekstylnego szacuje się na 1,3 bln dolarów, co niesie za sobą duży wpływ zarówno środowiskowy, jak i społeczny. Jak podkreślają organizatorzy: „Podejście branżowe jest kluczowe, gdyż ma na celu zwiększenie wpływu indywidualnych wysiłków podejmowanych przez firmy. Mimo że liderzy branżowi zdają sobie sprawę z wyzwań, to zarówno stawiane sobie cele, jak i działania pozostałych firm w branży nie są zbyt ambitne, aby osiągnąć cele wyznaczone przez Agendę 2030″.

Podczas webinaru zaprezentowana zostanie MATRYCA WPŁYWU. Będzie mowa również o kluczowych danych, raportach branżowych i przykładach dobrych praktyk z Polski i z zagranicy.

Rejestracja oraz program wydarzenia na stronie.

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem tego, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Jej inicjatorem jest firma doradcza CSR Consulting. Partnerem merytorycznym Kampanii jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.