Logo 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce
W 2000 roku pomysł partnerstwa na rzecz rozwoju CSR w Polsce zaczęły realizować 3 firmy, do dziś wspólne działania w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło w sumie ponad 100. Przez 15 lat wspólnie stymulowaliśmy zmiany i pozytywny wpływ biznesu na otoczenie społeczne, ekonomiczne i środowisko naturalne.

Ten jubileusz jest okazją by podsumować 15 lat doświadczeń, pokazać firmy, projekty, biznes, który zmienia Polskę i ludzi, którzy zmieniają biznes. Chcemy wspólnie to podsumować, a także szukać dalszych możliwości rozwoju, współpracy i inspiracji.

Stąd  pomysł na hasło, które będzie towarzyszyło działaniom Forum Odpowiedzialnego Biznesu w roku jubileuszu:

Biznes, który zmienia świat.
Ludzie, którzy zmieniają biznes.

W ramach jubileuszowych obchodów wdamy publikację zawierającą obraz 15 lat CSR w Polsce. Będzie zawierać wydarzenia, praktyki, kampanie i inne działania, które przez ostatnie 15 lat wywierały wpływ na CSR w Polsce. W publikacji znajdzie się szeroki przekrój autorów, zarówno na co dzień poruszających temat odpowiedzialności w biznesie, jak i ekspertów z innych dziedzin.

Konferencja, którą planujemy w październiku 2015 roku, będzie poruszać bardzo szeroko temat społecznej odpowiedzialności biznesu, a także m.in. zarządzania, komunikacji, ochrony środowiska czy logistyki. Chcemy wykorzystać doświadczenia z obu edycji Anty-Konferencji CSR i połączyć je z zaproszeniem światowej klasy specjalistów i ekspertów zajmujących się odpowiedzialnością biznesu.

Chcemy, opierając się na doświadczeniach dwóch edycji przekrojowego badania Menedżerowie 500 pokazać obraz menedżerów polskiego CSR i ich spojrzenia na temat odpowiedzialności biznesu za podejmowane działania. Badanie zostanie poszerzone, a także opatrzone komentarzem praktyków
i ekspertów zajmujących się CSR.

Będzie to badanie podsumowujące rozwój zawodowy i doświadczenia alumnów 10 kolejnych edycji studenckiego programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Będzie uzupełniało wyniki raportu „Menedżerowie CSR w Polsce”.

To pierwsza w Polsce nagroda dla osób, które poprzez podejmowanie konkretnych działań biznesowych przyczyniają się do zmian społeczno-gospodarczych i środowiskowych, wdrażając standard prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Mogą znaleźć się wśród nich zarówno osoby na co dzień zarządzające projektami CSR-owymi, pomysłodawcy szczególnie ważnych inicjatyw, czy też przedstawiciele administracji, regulatorów rynku czy organizacji pozarządowych. Kapituła złożona będzie z ekspertów z różnych dziedzin.

Swoje zaangażowanie w obchody 15 lat partnerstwa na rzecz CSR potwierdziły do tej pory trzy firmy. Partnerami Głównymi zostali: Bank Zachodni WBK oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN, a Partnerem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Firmy te, od wielu lat realizują działania, które odpowiadają na szereg wyzwań społecznych i środowiskowych. Włączając się w obchody 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce wskazują również, jak ważna dla budowy odpowiedzialnego biznesu jest współpraca w ramach szerokiego grona firm, organizacji i instytucji.

Partnerzy 15 lat partnerstwa dla CSR w Polsce

Obchody 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce będą także okazją do licznych artykułów eksperckich, komentarzy, materiałów, także w formie infografik – wszystko po to, aby pokazać rolę, jaką firmy tworzące partnerstwo na rzecz CSR w Polsce, wpłynęły na nasz kraj.