Tadeusz Joniewicz

menedżer projektów

Jest ekspertem ds. zrównoważonego rozwoju. Kierował projektami promującymi zrównoważone zamówienia publiczne i odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego pracując w Fundacji CentrumCSR.PL. Wcześniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych organizował ważne międzynarodowe wydarzenia.
Ukończył Nauki Polityczne i Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodnikiem turystycznym po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, przez wiele lat działał w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Warszawie.