Sergiej Podus

asystent projektów

Telefon: 226271871

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył w lutym 2019 roku. W FOB odpowiada za realizację contentu video i promocję działalności CSR w nowych mediach. Jest m.in. realizatorem projektu filmów eksperckich #OdPOWIEDZialnie. Wcześniej pracował jako copywriter w branży Hi-Tech.

Obecnie studiuje na Społecznej Akademii Nauk na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizuje się w marketingu i PR. Wcześniej studiował socjologię na Uniwersytecie Charkowskim.

Wielki miłośnik kina, podróży i nowych technologii.