Miłosz Marchlewicz

koordynator w dziale promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2017. Odpowiada za wsparcie promocji i komunikacji FOB oraz działania związane z Kartą Różnorodności. W latach 2015/2016 Ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwent kulturoznawstwa, stypendysta Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR. Interesuje się antropologią oraz społeczną odpowiedzialnością w świecie sportu. Doktorant Katedry Kulturoznawstwa UG, gdzie pracuje nad rozprawą dotyczącą fenomenu popularności sportu żużlowego.