Miłosz Marchlewicz

menedżer promocji, komunikacji i projektów

Telefon: +48 721 296 197

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl i obsługą mediów społecznościowych FOB. Odpowiada także za promocję i komunikację działań w ramach Karty Różnorodności. Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r. Kierował realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz mediach lokalnych. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2015 – 2016 ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zainteresowania naukowe – społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i antropologia sportu.