Marcin Grzybek

menedżer projektów

Marcin pracuje w FOB od lipca 2010 r. Koordynował m.in. przygotowanie czterech edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, projekt „RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość” i Anty-Konferencję CSR. Wspiera realizację projektów badawczych, prowadzi szkolenia. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, karierę zaczynał w agencji reklamowej, gdzie realizował kampanie m.in. dla Mercedes-Benz Polska i Polskiej Akcji Humanitarnej. Posiada doświadczenie w branży badawczej. Wolontariacko współpracował m.in. z Fundacją Komunikacji Społecznej, Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Vivą! Akcją dla zwierząt.

Prywatnie miłośnik Grochowa, fan siatkówki, wielbiciel kuchni wegetariańskiej.

Artykuły tego autora

10 listopada 2017

Biznes we współpracy

Tak brzmi hasło nadchodzących, 7. Targów CSR. Rozumiemy je dwojako. Z jednej strony chcemy pokazywać biznes, który jest otwarty na współpracę. Wspólne przedsięwzięcia, tworzenie partnerstw, otwarcie się na potrzeby, pomysły i propozycje zgłaszane przez otoczenie to esencja społecznej odpowiedzialności. Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że współpraca to dobry biznes, który pozwala na prawdziwie zrównoważony rozwój…

10 kwietnia 2017

Badania CSR 2016

Artykuł pochodzi z 15. edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opublikowanego 30 marca 2017 roku. Pobierz cały raport Perspektywa polska W 2016 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zrealizowało kolejną turę badania sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tym razem badanie Zarządzanie różnorodnością poszerzone zostało o próbę ogólnopolską. Jeśli chodzi o grupy docelowe, na których firmy koncentrują swoją działalność…

25 grudnia 2015

Raportowanie pozafinansowe

Raportowanie danych pozafinansowych to proces złożony i wieloaspektowy, którego rezultatem z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstw są publikacje podsumowujące działania z zakresu CSR. Dla firm raportujących jest szansą na uporządkowanie, usystematyzowanie i rozwój projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności. Zdarza się, że przygotowanie raportu społecznego jest dla firmy okazją do zainicjowania tak istotnych przedsięwzięć, jak dialog z interesariuszami czy opracowanie całej strategii CSR. Etap zbierania danych do raportu daje z kolei możliwość zaangażowania różnych grup interesariuszy, w tym przede wszystkim pracowników.