Marcin Grzybek

menedżer projektów

Marcin pracuje w FOB od lipca 2010 r. Koordynował m.in. projekt „RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość”, Anty-Konferencję CSR, czy przygotowanie raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre Praktyki”. Wspiera także realizację projektów badawczych. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, karierę zaczynał w agencji reklamowej, gdzie przez 1,5 roku realizował kampanie m.in. dla Mercedes-Benz Polska i Polskiej Akcji Humanitarnej. Posiada doświadczenie w branży badawczej – wykonywał badania zarówno marketingowe, jak i społeczne. Wolontariacko współpracował m.in. z Fundacją Komunikacji Społecznej, Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Vivą! Akcją dla zwierząt. Prywatnie miłośnik Grochowa, fan siatkówki, wielbiciel kuchni wegetariańskiej.

Artykuły tego autora

10 kwietnia 2017

Badania CSR 2016

Artykuł pochodzi z 15. edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opublikowanego 30 marca 2017 roku. Pobierz cały raport Perspektywa polska W 2016 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zrealizowało kolejną turę badania sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tym razem badanie Zarządzanie różnorodnością poszerzone zostało o próbę ogólnopolską. Jeśli chodzi o grupy docelowe, na których firmy koncentrują swoją działalność…

25 grudnia 2015

Raportowanie pozafinansowe

Raportowanie danych pozafinansowych to proces złożony i wieloaspektowy, którego rezultatem z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstw są publikacje podsumowujące działania z zakresu CSR. Dla firm raportujących jest szansą na uporządkowanie, usystematyzowanie i rozwój projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności. Zdarza się, że przygotowanie raportu społecznego jest dla firmy okazją do zainicjowania tak istotnych przedsięwzięć, jak dialog z interesariuszami czy opracowanie całej strategii CSR. Etap zbierania danych do raportu daje z kolei możliwość zaangażowania różnych grup interesariuszy, w tym przede wszystkim pracowników.