Karol Krzyczkowski

menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB.

Z ramienia FOB uczestniczy w pracach Branżowej Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie m.in. ocenia merytorycznie wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi.

Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (Fundacja Szkoła Liderów, 2007), Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SLLGO – obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2008), kursu Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2007), szkolenia trenerów Peer I’m – Peer Training Against Racism (EPTO, EPTO France, Kaleido’scop, 2009).

W 2015 jako wolontariusz brał udział w opracowaniu modeli i narzędzi w ramach projektu Modelowy Wolontariat realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

W latach 2013-15 działał jako lider grupy wolontariuszy w ramach działań na Stadionie Narodowym w Warszawie w trakcie wydarzeń sportowych i muzycznych.

W latach 2012-13, jako pracownik Centrum Wolontariatu w Warszawie współtworzył pierwsze pilotażowe wdrożenie wolontariatu długoterminowego w Polsce. Jego praca polegała na stworzeniu zasad programu i konkursu grantowego dofinansowującego pobyt wolontariuszy. Projekt był dofinansowany w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego PO FIO jako jeden z 3 pilotaży w Polsce, a w wyniku oceny merytorycznej wniosków otrzymał najwyższą liczbę punktów od ekspertów.

W latach 2011-13 był ekspertem oceniającym merytorycznie wnioski złożone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Został uhonorowany przez Prezydenta RP podczas Gali Barwy Wolontariatu 2012 – podobnie jak pozostałe 3,5 tysiąca wolontariuszy UEFA EURO 2012.

W latach 2010-12 współkoordynował program Świąteczna Aukcja Charytatywna realizowany przez PTC (obecnie T-mobile). W ramach pracy zajmował się funduszem grantowym dla organizacji pozarządowych będący częścią projektu. W 2010 roku Świąteczna Aukcja Charytatywna została doceniona przez PKPP Lewiatan jako Dobra Praktyka CSR (pdf).

Regularnie publikuje artykuły w portalu odpowiedzialnybiznes.pl oraz na własnym blogu. Biega w maratonach, lubi wegetariańską kuchnię, kolekcjonuje polskie komiksy. Od listopada 2015 realizuje się również jako tata.

Artykuły tego autora

18 stycznia 2020

Czym jest wolontariat pracowniczy i dlaczego warto w niego zainwestować?

Pracownicy, którzy zdecydowali się na wolontariat przy wsparciu swoich pracodawców, dostrzegają w tej aktywności istotny element osobistego rozwoju. Wskazują na korzyści takie jak możliwość poznania samego siebie, samorealizacji, rozwijania nowych umiejętności i kompetencji czy odkrycia zainteresowań i pasji.

20 grudnia 2019

21. edycja Kompendium CSR z udziałem ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zrównoważony rozwój ujęty w ramy SDG to konieczność, nie opcja. (…) Coraz głośniej o tym, czego nie mierzy PKB. Czy wracamy do fundamentalnych wartości, a zmiany konsumpcji i produkcji pójdą w parze z budowaniem włączających miejsc pracy i społeczeństw?

3 grudnia 2019

Od globalnych wyzwań do lokalnych problemów wolontariatu

Wolontariat nie jest i nigdy nie był celem samym w sobie. Wolontariat jest narzędziem do osiągania celów, o ile te są dobrze postawione. I właśnie z definiowaniem kolejnych celów w skali globalnej, narodowej, lokalnej, ale także w celach stawianych sobie przez pojedyncze organizacje, widać najbardziej wyzwania stojące przed wolontariatem.

26 listopada 2019

rp.pl: Duże firmy doceniły wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy w znacznym stopniu jest widoczny jako działanie rozwijające pracowników, podnoszące ich kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej, wpływające na postrzeganie pracodawcy i ewaluowane pod kątem zadowolenia i rozwoju pracownika.

14 stycznia 2019

Konferencje o wolontariacie z roku 2018, do których warto wrócić

Końcówka roku to czas wytężonej pracy w każdej firmie, a 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i wokół tego terminu odbywają się największe i najważniejsze wydarzenia związane z wolontariatem, w których nie zawsze niestety możemy uczestniczyć. Całe szczęście organizatorzy korzystają z możliwości oferowanych przez nowe technologie i rejestrują najważniejsze wydarzenia.