Justyna Kozera

wicedyrektorka

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiada m.in. za kwestie kadrowo-HRowe, monitoruje finanse oraz wypełnianie wynikających ze statusu prawnego i statutu zobowiązań, nadzoruje procesy administracyjne. Zarządza również wdrażaniem raportowania społecznego w organizacji; koordynowała przygotowanie pierwszego raportu społecznego FOB-u za lata 2011-2012. Członkini Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji przy Ministerstwie Gospodarki, jurorka w konkursach związanych z odpowiedzialnością społeczną (Liderzy odpowiedzialnego biznesu, Najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne UNDP i inne), bierze udział także w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Interesują ją w szczególności zagadnienia związane raportowaniem danych pozafinansowych, współpracą biznesu z organizacjami pozarządowymi oraz odpowiedzialnością społeczną NGOsów.