Justyna Kozera

wicedyrektorka, menedżerka Programu Partnerstwa

Z Forum Odpowiedzialnego Biznesu związana od ponad 10-lat. Obecnie odpowiada za budowanie relacji z firmami – partnerami programów FOB oraz czuwa nad realizacją i rozwojem poszczególnych elementów programów, w szczególności Programu Partnerstwa. Interesują ją zagadnienia związane z raportowaniem danych pozafinansowych, współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi oraz pracownicze aspekty CSR. Wdrażała proces raportowania społecznego w FOB, przygotowała pierwszy raport społeczny organizacji za lata 2011-2012, współpracowała przy tworzeniu kolejnego. W latach 2011-2015 odpowiadała w FOB za kwestie kadrowo-HRowe oraz wypełnianie wynikających ze statusu prawnego i statutu zobowiązań. Wcześniej była bezpośrednio zaangażowana w realizację projektów i programów FOB, m.in. Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” i Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.