Izabela Zielińska

menedżerka ds. finansowo-kadrowych

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się sprawami finansowo kadrowymi.