Izabela Opałczyńska

menedżerka projektów

Telefon: +48571445085

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera realizację projektów w ramach Programu Partnerstwa – prowadzi szkolenia i warsztaty, organizuje spotkania dla biznesu. Zajmuje się również tematyką środowiskową i raportowaniem niefinansowym.

W FOB od stycznia 2020 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z biznesem w temacie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Pracując w zespole ds. zrównoważonego rozwoju firmy Deloitte dokonywała przeglądów funkcjonowania firm w zakresie CSR, opracowywała i pomagała we wdrażaniu strategii CSR, tworzeniu raportów społecznych, była odpowiedzialna za audyt raportów pozafinansowych firm z różnych branż.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Swoją przygodę z CSR rozpoczęła na wymianie studenckiej w Szwecji, na uczelni Jönköping International Business School, gdzie jako specjalizację wybrała Globalization and CSR.