Ewa Wojciechowicz

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje Programem Partnerstwa. Jest ekspertką w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dialogu i współpracy z firmami. Koordynuje prace Rady Odpowiedzialnego Biznesu.

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 roku. Odpowiada za współpracę z biznesem, planowanie i organizację wydarzeń w ramach Programu Partnerstwa, przygotowanie publikacji i infografik. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm. Z ramienia FOB zasiada w Grupie ds. raportowania niefinansowego skupiającej ekspertów z zakresu ujawniania informacji społecznych i środowiskowych.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na studiach działała w zarządzie uczelnianego Biura Wolontariatu i organizacji studenckiej AIESEC. Odbyła staż w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, gdzie wspierała realizację projektów. W latach 2014 – 2015 ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, nagrodzona za największą aktywność XI edycji tego programu. Podczas Programu Praktyk Letnich w Skanska Property Poland realizowała zadania z zakresu CSR oraz marketingu.

Artykuły tego autora

4 września 2019

Konsumenci przyszłości

Na portalu swiadomykonsument.info w ramach kampanii „Postaw na ekologię” ukazał się artykuł Ewy Wojciechowicz, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zatytułowany „Konsumenci przyszłości”.