Ewa Leśnowolska

obecnie na urlopie wychowawczym

Ewa Leśnowolska – od sierpnia 2013 pracuje w FOB na stanowisku menedżerki projektów. Nieobecna od kwietnia 2016,  obecnie na urlopie wychowawczym.

Wcześniej pracowała w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy – zarządzała zespołem prowadzącym Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi – największy i najlepiej oceniany program tego typu w Polsce. Prowadziła wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia oraz warsztaty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – zarówno dla biznesu, organizacji pozarządowych, jak i środowisk akademickich i administracji. Wcześniej pracowała w organizacjach pozarządowych, ośrodku szkoleniowym oraz wydawnictwach. Prowadziła projekty o charakterze społeczno-kulturalnym w Polsce i zagranicą.

Jest magistrem filologii polskiej oraz absolwentką zarządzania.

Artykuły tego autora

30 grudnia 2015

Wolontariat pracowniczy

Jedna z popularniejszych form zaangażowania społecznego firm, jednocześnie delikatna, subtelna i niełatwa. A jednak przyciągająca jak magnes. Wolontariat pracowniczy (employee volunteering). Dobrowolne działania pracowników na rzecz dobra publicznego, wspierane przez pracodawcę finansowo, logistycznie, rzeczowo czy merytorycznie.

29 grudnia 2015

Zarządzanie różnorodnością

Wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, religia, styl pracy, status rodzinny, doświadczenia życiowe, orientacja seksualna, poczucie czasu, rasa… I jedno pytanie: jak stworzyć miejsce pracy, w którym różnice między pracownikami i pracownicami będą wartością, a szacunek tym, co łączy? Dwa słowa dają pełną odpowiedź: zarządzanie różnorodnością (diversity management). W Polsce koncepcja zarządzania różnorodnością jest stosunkowo nowa i nie…

15 listopada 2014

Zarządzanie różnorodnością pozwala zmienić świat – rozmowa z Kari Käsperem, menedżerem estońskiej Karty Różnorodności

Podczas High Level Event w Paryżu odbyliśmy rozmowę z Kari Käsperem, menedżerem Karty Różnorodności w Estonii, pracownikiem Tallinn Law School at Tallinn University of Technology oraz Estonian Human Rights Center. Zadaliśmy mu cztery pytania, dotyczące zarówno zarządzania różnorodnością w organizacji, jak i samej Karty Różnorodności.

14 maja 2014

Wywiad z dr. Ianem Doddsem – gościem specjalnym Dnia Różnorodności

23 maja, podczas Dnia Różnorodności gościem specjalnym wydarzenia był dr Ian Dodds – międzynarodowy ekspert zarządzania różnorodnością. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym ekspert dzieli się swoim doświadczeniem, mówi o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością, a także wskazuje, jak budować kulturę włączającą w miejscu pracy.

23 października 2013

Zarządzanie różnorodnością to sztuka pokonywania barier

Rozmowa z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, przeprowadzona przez Magdalenę Andrejczuk i Ewę Wojsławowicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.