Dominika Bettman

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dominika Bettman – prezeska zarządu (CEO) spółki Siemens w Polsce. Dotychczas w Siemensie zarządzała finansami oraz nadzorowała wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. W latach 2009-2018 pełniła funkcję CFO spółki. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017 roku.

Działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz różnorodności, w tym zwiększenia udziału młodych w działaniu przedsiębiorstw i w życiu publicznym oraz aktywności kobiet w gospodarce. Zainteresowania: zarządzanie firmą i finansami, odpowiedzialne przywództwo, globalne trendy, nowoczesne technologie. Reprezentuje Siemensa w Konfederacji Lewiatan. Członkini Konwentu Doradców Politechniki Warszawskiej. Wchodzi w skład jury Nagrody Naukowej Siemensa.  Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Występuje z wykładami poświęconymi zrównoważonemu rozwojowi i etyce w biznesie. W 2014r. wyróżniona w konkursie Sukces pisany szminką w kategorii Korporacja.