Beata Faracik

ekspertka zewnętrzna

Prawnik, ekspertka specjalizująca się w obszarze biznesu i praw człowieka / CSR. Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Szczególnie zainteresowana problematyką systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażania w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z doświadczeniem zdobytym w organizacjach pozarządowych (NGOs) i sektorze prywatnym w Polsce i Wielkiej Brytanii. Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w obszarze biznesu i praw człowieka, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji i ekspertyz z zakresu praw człowieka, praw człowieka w kontekście biznesu oraz CSR w języku polskim i angielskim, w tym realizowanych na zlecenie Parlamentu Europejskiego (20122017), MSZ, organizacji pozarządowych. Jej wiedzę w tym obszarze docenił m.in. Parlament Europejski zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) (2012, 2013, 2014, 2017), a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy.

W latach 2014-2015 Członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Ministrze Gospodarki, oraz jego Grup Roboczych: ds. wdrażania standardów CSR, ds. monitorowania trendów CSR (w tym konsultacje dot. wdrażania dyrektywy dot. raportowania danych niefinansowych) oraz ds. edukacji i upowszechniania CSR. Wcześniej, w latach 2012-2013 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów oraz jego Grup Roboczych ds. Promocji CSR oraz ds. Edukacji w zakresie CSR. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, Lund University i World Intellectual Property Organization Worldwide Academy; WIPO WA Fellow). Posiada status Associate Fellow of the Higher Education Academy, należy do sieci BHRight Initiative. Uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego standardu SA8000. Członkini International Law Association oraz Rady Programowej Amnesty International Polska