Agnieszka Siarkiewicz

menedżerka promocji i komunikacji

Odpowiada za szeroko pojętą promocję i realizację strategii komunikacji organizacji. Współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęła w 2010 jako wolontariusz. W latach 2011-2012 była Ambasadorką Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, a w styczniu 2013 dołączyła do zespołu pracowników, obejmując stanowisko Asystentki Projektów, a w lutym 2014 roku koordynatorki mediów i promocji. Jej praca na tym stanowisku spotkała się z uznaniem ze strony Akademii Ekspertów Protony 2015. W ramach konkursu wraz z drugą osobą z działu promocji FOB zdobyła nominację do nagrody głównej. W styczniu 2016 roku awansowała na stanowisko menedżerki promocji i komunikacji.

Absolwentka kierunku Edukacja Medialna i Dziennikarstwo na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem jej pracy magisterskiej były: „Raporty w Corporate Social Responsibility (CSR). Studium z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej”. W roku akademickim 2014-2015 realizowała Podyplomowe Studia Nowoczesna Promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2015 rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Swoją drogę zawodową rozpoczynała w Związku Firm Public Relations, kończąc w tym czasie kurs London School of Public Relations. Praktykę w tym zakresie odbywała w agencjach PR oraz w wydawnictwie Studio Blok przy promocji serii książek „Bajki Baletowe”. Wraz z rozpoczęciem współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu kształciła się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W 2012 roku wzięła udział w XV Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.