Agnieszka Siarkiewicz

starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji

Odpowiada za szeroko pojętą promocję i realizację strategii komunikacji organizacji oraz wspiera zarządzanie programami organizacji. Współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęła w 2010 jako wolontariusz. W latach 2011-2012 była Ambasadorką Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, a w styczniu 2013 dołączyła do zespołu pracowników, obejmując stanowisko Asystentki Projektów, a w lutym 2014 roku koordynatorki mediów i promocji. Jej praca na tym stanowisku spotkała się z uznaniem ze strony Akademii Ekspertów Protony 2015. W ramach konkursu wraz z drugą osobą z działu promocji FOB zdobyła nominację do nagrody głównej. W styczniu 2016 roku awansowała na stanowisko menedżerki promocji i komunikacji, a w stycznia 2018 roku objęła funkcję starszej menedżerki ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji.

Absolwentka kierunku Edukacja Medialna i Dziennikarstwo na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem jej pracy magisterskiej były: „Raporty w Corporate Social Responsibility (CSR). Studium z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej”. W roku akademickim 2014-2015 realizowała Podyplomowe Studia Nowoczesna Promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2015 rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Absolwentka kursu London School of Public Relations oraz XV Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Artykuły tego autora

2 grudnia 2017

Polskie firmy są coraz bardziej odpowiedzialne

Różnorodność praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powoduje, że trudno jest jednoznacznie wskazać, które z nich to zaznaczenie rodzącego się trendu, a które to tylko chwilowa moda i chęć wyróżnienia się. Artykuł Agnieszki Siarkiewicz, pierwotnie ukazał się w specjalnym wydaniu Harvard Business Review Polska, który jest dostępny bezpłatnie na stronie wydawnictwa. Odpowiedzialność społeczna biznesu to złożona i kompleksowa koncepcja zarządzania….

24 lutego 2017

„Zdrowe” firmy

Biznes ma do odegrania kluczową rolę w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przyjętych przez blisko 200 krajów, w tym Polskę. Wśród 17, cel 3. dotyczy zapewnienia życia w zdrowiu oraz promowanie dobrobytu dla wszystkich ludzi w każdym wieku. Tak więc, zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu w działania prozdrowotne to już nie tyle nice-to-have, a raczej must-have.

14 listopada 2016

Storytelling – 5 aspektów skutecznej komunikacji CSR

Storytelling to nie tylko rozwiązanie na jedną kampanię czy projekt, ale na całą strategię, w tym również strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Dowodzą tego międzynarodowe korporacje, opowiadając o swoim zaangażowaniu społecznym czy środowiskowym.

27 października 2016

Narzędzia do realizacji CSR – czego potrzebujemy, żeby stać się odpowiedzialną firmą

Globalny biznes staje się coraz potężniejszy, ale i wyzwania świata, w którym żyjemy wcale nie maleją. By mógł zmieniać się na lepsze, w 2015 roku wyznaczonych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

27 czerwca 2016

Święto marki – rzecz o jubileuszach

Po co świętować? Aby nie przegapić szansy na zaistnienie w umysłach naszych interesariuszy. Także nie zwalniać przestrzeni do komunikacji, którą chętnie wykorzysta nasza konkurencja – bo kolejna okazja do świętowania najprawdopodobniej za 5 lat. Jubileusze mogą mieć swój pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną – wspierać tożsamość firmy, przypominać o jej wartościach, budować poczucie dumy z bycia członkiem tej organizacji.