Agnieszka Kłopotowska

koordynatorka ds. promocji i komunikacji

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Podyplomowych Studiów CSR na SGGW, stypendystka programu ERASMUS. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała prace działu zajmującego się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

Po powrocie do Polski zaangażowała się w pracę na rzecz ochrony środowiska poprzez realizację projektów edukacyjnych i promocyjnych współpracując, z ramienia trzeciego sektora, z instytucjami państwowymi i biznesem.

Od 2012 roku była związana z kampaniami, których celem jest ochrona Europejskich zasobów morskich, wspierając je poprzez działania promocyjne, organizację wydarzeń i działania lobbingowe.

Od zawsze zainteresowana wieloma, bardzo różnymi dziedzinami – od ochrony środowiska, sportu, po kulturę i sztukę – stara się je łączyć w realizowanych przez siebie projektach.

Prywatnie miłośniczka Podlasia, kina i jazdy na rowerze.