Agnieszka Kłopotowska

starsza koordynatorka ds. promocji i komunikacji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2016 odpowiedzialna za media społecznościowe, zaangażowana w działania promocyjne projektów FOB, ze szczególnym uwzględnieniem Karty Różnorodności.

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Podyplomowych Studiów CSR na SGGW, stypendystka programu ERASMUS. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała dział zajmujący się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

Od 2012 roku była związana z kampaniami, których celem jest ochrona Europejskich zasobów morskich, wspierając je poprzez działania promocyjne, organizację wydarzeń i działania lobbingowe.

Od zawsze zainteresowana wieloma, bardzo różnymi dziedzinami – od ochrony środowiska, sportu, po kulturę i sztukę – stara się je łączyć w realizowanych przez siebie projektach.

Prywatnie miłośniczka Podlasia, kina i kolarstwa.