dr Agata Gruszecka-Tieśluk

obecnie na urlopie wychowawczym

Pracuje w FOB od marca 2013 roku. Nieobecna od stycznia 2019, obecnie na urlopie wychowawczym.

Interesuje się problematyką jakości życia, zrównoważonego rozwoju, małych miast w tym także miejsca biznesu w społecznościach lokalnych. Zainteresowania te rozwinęła w pracy doktorskiej  napisanej pod kierunkiem dr hab. Urszuli Jareckiej na temat międzynarodowego ruchu kulturowego „Slow” analizowanego w kategoriach zrównoważonego rozwoju małych miast.

Nauczycielka akademicka (wykładała min. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) i  doświadczona koordynatorka projektów społecznych, która wierzy w potęgę łączenia wiedzy z praktyką społeczną. Jako badaczka i ewaluatorka projektów społecznych współpracowała z różnymi środowiskami, w tym z organizacjami pozarządowymi, Komisją Europejską i instytucjami badawczymi. Ma duże doświadczenie w pracy jako trenerka – prowadzi szkolenia między innymi z zarządzania projektami, współpracy grupowej, mierzenia efektywności działań. Jest autorką licznych artykułów i publikacji na temat CSR.

Prywatnie – niepoprawna optymistka, kochająca to, co w życiu najlepsze, czyli dobrych ludzi, smaczne jedzenie, dalekie rejsy i koty. Lubi słuchać.

Artykuły tego autora

10 grudnia 2016

SDGs a strategie CSR

Przyjęte w 2015 roku przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju robią niemałe zamieszanie na „rynku CSR”. Dla wielu przedsiębiorstw nowe wytyczne to coś więcej niż uniwersalne cele o globalnym zasięgu czy też bliżej nieokreślone w czasie plany. To ważne elementy ich strategii biznesowej, a co za tym idzie – również strategii CSR.

16 września 2016

Małe wielkie słowo: równowaga

Już od ponad 15 lat obserwujemy w Polsce firmy, które podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Z roku na rok rośnie liczba praktyk zgłaszanych do Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” dotyczących miejsc pracy i stopniowo akcent przesuwa się z działań skierowanych na zewnątrz na te, które adresowane są do pracowników i pracownic. Co może oznaczać taka tendencja?

17 czerwca 2016

Komentarz ekspercki do Barometru CSR Francusko Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest obecny w firmach na polskim rynku już od blisko 20 lat. Niemniej jednak poziom zaawansowania wdrażania idei jest bardzo zróżnicowany, od firm posiadających wieloletnią strategię CSR, do tych „początkujących w tym zakresie”, co doskonale odzwierciedlają badania Barometru CSR CCIFP.

28 kwietnia 2016

Co w trawie piszczy… czyli CSR w badaniach w 2015 roku

Temat społecznej odpowiedzialności jest na tyle szeroki i wielowątkowy, że daje spore pole do popisu, jeśli chodzi o badania. Rok 2015, jak i poprzednie lata, także obfitował w różnego rodzaju analizy dotyczące zarówno ogólnej kondycji biznesu w zakresie CSR, jak i bardziej szczegółowych tematów. Poniżej przedstawiam wybrane polskie i zagraniczne badania wraz z krótkim omówieniem.

22 marca 2016

Firmy bardziej świadome swojej roli w przestrzeganiu praw człowieka – rozmowa z Richardem Karmelem

„Czyny są większe i ważniejsze niż słowa. O działaniach podejmowanych przez firmy w obszarze praw człowieka nie słychać jednak zbyt wiele, bo firmy o nich nie informują” – z Richardem Karmelem, partnerem i globalnym liderem Mazars w dziedzinie praw człowieka i biznesu, rozmawia dr Agata Gruszecka-Tieśluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.