Ludzie FOB - poznaj nas

Zarząd

Dominika Bettman

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska zarządu (CEO) Siemens Polska. Przedtem prezeska ds. finansowych (CFO) spółki. Z Siemensem związana od blisko 25 lat. Ekonomistka, finansistka. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017 roku.

zobacz profil

Michał Gajewski

Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2019. Na co dzień Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

zobacz profil

Anetta Jaworska-Rutkowska

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017. Na co dzień pracuje jako External Communication, CSR, Senior Manager w Jeronimo Martins Dystrybucja Warszawa.

zobacz profil

Monika Kulik

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Kulik jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie.

zobacz profil

Irena Pichola

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Irena Pichola od 1 maja br. jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe).

zobacz profil

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

zobacz profil

Zespół

Marta Borowska

menedżerka projektów

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyła w maju 2015. Jest odpowiedzialna za realizację obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, odbywających się pod hasłem „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

zobacz profil

Marta Górska

menedżerka projektów

Dołączyła do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w marcu 2015.

zobacz profil

Aleksandra Jelska

asystentka działu promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2019 roku. Stanowi wsparcie w komunikacji i promocji działań FOB oraz Programu Partnerstwa. Odpowiada za koordynowanie XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

zobacz profil

Tadeusz Joniewicz

menedżer ds. zarządzania wiedzą

Pracuje w FOB od maja 2017 r., odpowiada m.in. za Konkurs Raporty Społeczne oraz promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

zobacz profil

Marta Krawcewicz

koordynatorka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marta odpowiada za projekty.

zobacz profil

Karol Krzyczkowski

menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny za portal internetowy oraz realizacje projektów.

zobacz profil

Miłosz Marchlewicz

koordynator w dziale promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2017. Odpowiada za promocję i komunikację projektów FOB oraz działania związane z Kartą Różnorodności. W latach 2015/2016 Ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwent kulturoznawstwa, stypendysta Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

zobacz profil

Katarzyna Mróz

menedżerka projektów

Pracuje w FOB od maja 2017 roku na stanowisku menedżerki projektów.

zobacz profil

Agnieszka Siarkiewicz

starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji

W FOB odpowiada za szeroko pojętą promocję, zajmuje się między innymi kontaktami z mediami, pozyskiwaniem patronatów dla wydarzeń organizowanych przez Forum oraz planowaniem strategii komunikacji.

zobacz profil

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

zobacz profil

Ewa Wojciechowicz

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialna za współpracę z firmami w ramach Programu Partnerstwa.

zobacz profil

Izabela Zielińska

starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 zapewnia wsparcie zespołu w obszarach: zarządzanie finansami, dokumentacja kadrowa oraz koordynacja umów  z Partnerami FOB.

zobacz profil

Osoby nieobecne długoterminowo

dr Agata Gruszecka-Tieśluk

obecnie na urlopie wychowawczym

Zajmuje się zarządzaniem wiedzą i realizacją projektów badawczych. Dba o jakość merytoryczną materiałów publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także o ciągły rozwój wiedzy wszystkich pracowników FOB w zakresie CSR.

zobacz profil

Agnieszka Kłopotowska

obecnie na urlopie macierzyńskim

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialna za realizację projektów, m.in. Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

zobacz profil

Ewa Leśnowolska

obecnie na urlopie wychowawczym

Ewa Leśnowolska – od sierpnia 2013 pracuje w FOB na stanowisku menedżerki projektów. Jest odpowiedzialna m.in. za Pogram Karta Różnorodności.

zobacz profil

Współpracowniczki i współpracownicy

Elwira Gross-Gołacka

ekspertka zewnętrzna

Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka FOB od października 2017. Wieloletni praktyk w pisaniu, realizacji i zarządzaniu projektami dotyczącymi problematyki zarządzania organizacjami, rynku pracy i CSR. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania organizacjami w tym zarządzania różnorodnością, CSR i zarządzania jakością.

zobacz profil

dr hab. Izabela Warwas

ekspertka zewnętrzna

Ekspertka Forum Odpowiedzialnego od października 2017, specjalizująca się w temacie zarządzania wiekiem w miejscu pracy.

zobacz profil

dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka

ekspertka zewnętrzna

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Od czerwca 2018 roku ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dziedzinie CSR.

zobacz profil

dr Agata Rudnicka

ekspertka zewnętrzna

Od kwietnia 2014 ekspertka zewnętrzna FOB. Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ponad 8 lat.

zobacz profil

Adrianna Lepka

menedżerka projektów

Współpracuje jako menedżerka projektów m.in. związanych z różnorodnością i wolontariatem.

zobacz profil