Ludzie FOB - poznaj nas

Zarząd

Dominika Bettman

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska ds. finansowych, CFO, spółki Siemens Polska. Od 20 lat zarządza finansami w Siemensie. Nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Ekonomistka, finansistka. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017 roku.

zobacz profil

Anetta Jaworska-Rutkowska

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017. Na co dzień pracuje jako External Communication, CSR, Senior Manager w Jeronimo Martins Dystrybucja Warszawa.

zobacz profil

Krzysztof Kaczmar

Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 2012 roku prezes Zarządu, a wcześniej przez 11 lat dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Przedtem zajmował się komunikacją marketingową tygodnika Polityka. Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Dorastaj z Nami.

zobacz profil

Monika Kulik

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Kulik jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie.

zobacz profil

Irena Pichola

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Irena Pichola od 1 maja br. jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe).

zobacz profil

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

zobacz profil

Zespół

Marta Borowska

menedżerka projektów

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyła w maju 2015. Jest odpowiedzialna za realizację obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, odbywających się pod hasłem „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

zobacz profil

Marta Górska

koordynatorka projektów

Dołączyła do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w marcu 2015. Odpowiedzialna za Program Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

zobacz profil

dr Agata Gruszecka-Tieśluk

menedżerka ds. zarządzania wiedzą

Zajmuje się zarządzaniem wiedzą i realizacją projektów badawczych. Dba o jakość merytoryczną materiałów publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także o ciągły rozwój wiedzy wszystkich pracowników FOB w zakresie CSR.

zobacz profil

Tadeusz Joniewicz

menedżer projektów

Pracuje w FOB od maja 2017 r., odpowiada m.in. za Konkurs Raporty Społeczne oraz promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

zobacz profil

Agnieszka Kłopotowska

starsza koordynatorka ds. promocji i komunikacji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialna za media społecznościowe FOB i działania związane z promocją Karty Różnorodności.

zobacz profil

Karol Krzyczkowski

menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny za portal internetowy oraz realizacje projektów.

zobacz profil

Miłosz Marchlewicz

Koordynator w dziale promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2017. Odpowiada za promocję i komunikację oraz działania związane z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu. W latach 2015/2016 Ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwent kulturoznawstwa, stypendysta Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

zobacz profil

Katarzyna Mróz

menedżerka projektów

Pracuje w FOB od maja 2017 roku na stanowisku menedżerki projektów.

zobacz profil

Agnieszka Siarkiewicz

starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji

W FOB odpowiada za szeroko pojętą promocję, zajmuje się między innymi kontaktami z mediami, pozyskiwaniem patronatów dla wydarzeń organizowanych przez Forum oraz planowaniem strategii komunikacji.

zobacz profil

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

zobacz profil

Ewa Wojciechowicz

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialna za współpracę z firmami w ramach Programu Partnerstwa.

zobacz profil

Izabela Zielińska

starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 zapewnia wsparcie zespołu w obszarach: zarządzanie finansami, dokumentacja kadrowa oraz koordynacja umów  z Partnerami FOB.

zobacz profil

Osoby nieobecne długoterminowo

Marta Krawcewicz

obecnie na urlopie wychowawczym

Marta odpowiada w Forum Odpowiedzialnego Biznesu za kwestie finansowe i  administracyjne. Tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się od ponad sześciu lat.

zobacz profil

Ewa Leśnowolska

obecnie na urlopie macierzyńskim

Ewa Leśnowolska – od sierpnia 2013 pracuje w FOB na stanowisku menedżerki projektów. Jest odpowiedzialna m.in. za Pogram Karta Różnorodności.

zobacz profil

Współpracownicy

Elwira Gross-Gołacka

ekspertka zewnętrzna

Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka FOB od października 2017. Wieloletni praktyk w pisaniu, realizacji i zarządzaniu projektami dotyczącymi problematyki zarządzania organizacjami, rynku pracy i CSR. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania organizacjami w tym zarządzania różnorodnością, CSR i zarządzania jakością.

zobacz profil

Beata Faracik

ekspertka zewnętrzna

Prawnik, ekspertka specjalizująca się w obszarze biznesu i praw człowieka / CSR.

zobacz profil

dr hab. Izabela Warwas

ekspertka zewnętrzna

Ekspertka Forum Odpowiedzialnego od października 2017, specjalizująca się w temacie zarządzania wiekiem w miejscu pracy.

zobacz profil

dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka

ekspertka zewnętrzna

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Od czerwca 2018 roku ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dziedzinie CSR.

zobacz profil

dr Marta Karwacka

ekspertka zewnętrzna

Dołączyła do zespołu FOB jako ekspertka zewnętrzna w lutym 2014 roku. Od 8 lat zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, na gruncie akademickim i praktycznym.

zobacz profil

dr Agata Rudnicka

ekspertka zewnętrzna

Od kwietnia 2014 ekspertka zewnętrzna FOB. Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ponad 8 lat.

zobacz profil