Ludzie FOB - poznaj nas

Zarząd

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności  i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku.

zobacz profil

Joanna Erdman

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wiceprezeska ING Banku Śląskiego, odpowiedzialna za realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Nasza Odpowiedzialność”, która jest częścią strategii biznesowej.

zobacz profil

Monika Kulik

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Kulik jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie.

zobacz profil

Irena Pichola

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Irena Pichola od 1 maja br. jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe).

zobacz profil

Izabela Rakuć-Kochaniak

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dyrektor ds. CSR oraz Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska.

zobacz profil

Patrycja Rogowska–Tomaszycka

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Obecnie zarządza Pionem Korporacyjnym odpowiedzialnym za public affairs, PR, CSR oraz komunikację wewnętrzną w Providencie.

zobacz profil

Katarzyna Teter

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska.

zobacz profil

Zespół

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności  i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku.

zobacz profil

Marta Borowska

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się realizacją projektów, organizacją wydarzeń i współpracą międzynarodową. Koordynuje przygotowanie raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

zobacz profil

Marta Górska

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się zarządzaniem projektami i organizacją wydarzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju. Koordynuje przygotowania do 8. Targów CSR.

zobacz profil

Aleksandra Jelska

koordynatorka promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2019 roku. Stanowi wsparcie w komunikacji i promocji działań FOB oraz Programu Partnerstwa. Odpowiada za koordynowanie XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

zobacz profil

Tadeusz Joniewicz

menedżer ds. zarządzania wiedzą

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest ekspertem ds. raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju, odpowiada za realizację badań i promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju. Koordynuje Konkurs Raporty Społeczne.

zobacz profil

Karol Krzyczkowski

menedżer projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB.

zobacz profil

Miłosz Marchlewicz

menedżer promocji, komunikacji i projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl i obsługą mediów społecznościowych FOB. Odpowiada także za promocję i komunikację działań w ramach Karty Różnorodności. Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

zobacz profil

Katarzyna Mróz

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się współpracą z firmami w Programie Partnerstwa i Karcie Różnorodności. Jest ekspertką ds. zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością i przygotowywania strategii CSR.

zobacz profil

Izabela Opałczyńska

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera realizację projektów w ramach Programu Partnerstwa – prowadzi szkolenia i warsztaty, organizuje spotkania dla biznesu. Zajmuje się również tematyką środowiskową i raportowaniem niefinansowym.

zobacz profil

Sergiej Podus

koordynator projektów

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył w lutym 2019 roku. W FOB odpowiada za realizację contentu video i promocję działalności CSR przez nowe media. Jest m.in. realizatorem projektu wideo #OdPOWIEDZialnie.

zobacz profil

Agnieszka Siarkiewicz

starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiada za szeroko pojętą promocję i realizację strategii komunikacji organizacji oraz wspiera zarządzanie programami organizacji.

zobacz profil

Ewa Wojciechowicz

menedżerka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje Programem Partnerstwa. Jest ekspertką w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, dialogu i współpracy z firmami. Koordynuje prace Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

zobacz profil

Izabela Zielińska

starsza menedżerka ds. finansowo-kadrowych

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 zapewnia wsparcie zespołu w obszarach: zarządzanie finansami, dokumentacja kadrowa oraz koordynacja umów  z Partnerami FOB.

zobacz profil

Stali współpracownicy i współpracowniczki

Adrianna Lepka

menedżerka projektów

Współpracuje jako menedżerka projektów m.in. związanych z różnorodnością i wolontariatem.

zobacz profil

Osoby nieobecne długoterminowo

Agnieszka Kłopotowska

obecnie na urlopie macierzyńskim

zobacz profil

Zewnętrzni eksperci i ekspertki

Elwira Gross-Gołacka

ekspertka zewnętrzna

Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka FOB od października 2017. Wieloletni praktyk w pisaniu, realizacji i zarządzaniu projektami dotyczącymi problematyki zarządzania organizacjami, rynku pracy i CSR. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania organizacjami w tym zarządzania różnorodnością, CSR i zarządzania jakością.

zobacz profil

dr hab. Izabela Warwas

ekspertka zewnętrzna

Ekspertka Forum Odpowiedzialnego od października 2017, specjalizująca się w temacie zarządzania wiekiem w miejscu pracy.

zobacz profil

dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka

ekspertka zewnętrzna

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Od czerwca 2018 roku ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dziedzinie CSR.

zobacz profil

dr Agata Rudnicka

ekspertka zewnętrzna

Od kwietnia 2014 ekspertka zewnętrzna FOB. Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ponad 8 lat.

zobacz profil