Ludzie FOB - poznaj nas

Zarząd

Krzysztof Kaczmar

Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 2012 roku prezes Zarządu, a wcześniej przez 11 lat dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Przedtem zajmował się komunikacją marketingową tygodnika Polityka. Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Dorastaj z Nami.

zobacz profil

Monika Kulik

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Kulik jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami  z zakresu CSR w firmie.

zobacz profil

Mirella Panek-Owsiańska

Prezeska Zarządu, ekspertka FOB

Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

zobacz profil

Irena Pichola

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Irena Pichola od 1 maja br. jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe).

zobacz profil

Anna Rusajczyk

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ekspert w zakresie komunikacji korporacyjnej. Specjalista w zakresie kontaktów z mediami, komunikacji kryzysowej i komunikacji wewnętrznej. Umiejętnie planuje i koordynuje działania komunikacyjne wykorzystując synergię pomiędzy nimi. Specjalizuje się w projektach pozycjonowania wizerunkowego.

zobacz profil

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014. Specjalistka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC, doświadczenie dotyczące budowania strategii komunikacji i CSR zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowej, a przez ostatnie siedem lat również w sektorze energetycznym.

zobacz profil

Barbara Tęcza

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kierownik projektu w Dziale Sponsoringu i CSR, PKN Orlen

zobacz profil

Zespół

Ewa Albińska

menedżerka projektów

Ewa Albińska – Pracuje w FOB na stanowisku menedżerki projektów. Jest odpowiedzialna m.in. za Szkolenia i  Targi CSR.

zobacz profil

Marta Borowska

koordynatorka projektów

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyła w maju 2015. Jest odpowiedzialna za realizację obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, odbywających się pod hasłem „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

zobacz profil

Patrycja Godlewska

asystentka ds. projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się wsparciem zespołów projektowych.

zobacz profil

dr Agata Gruszecka-Tieśluk

obecnie na urlopie macierzyńskim

Zajmuje się zarządzaniem wiedzą i realizacją projektów badawczych. Dba o jakość merytoryczną materiałów publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także o ciągły rozwój wiedzy wszystkich pracowników FOB w zakresie CSR.

zobacz profil

Marcin Grzybek

menedżer projektów

Marcin pracuje w FOB od lipca 2010 r. Koordynował m.in. projekt „RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość”, Anty-Konferencję CSR, czy przygotowanie raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre Praktyki”.

zobacz profil

Marta Górska

koordynatorka programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Dołączyła do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w marcu 2015. Odpowiedzialna za Program Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

zobacz profil

Marta Krawcewicz

obecnie na urlopie wychowawczym

Marta odpowiada w Forum Odpowiedzialnego Biznesu za kwestie finansowe i  administracyjne. Tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się od ponad sześciu lat.

zobacz profil

Karol Krzyczkowski

koordynator projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialny za portal internetowy oraz realizacje projektów.

zobacz profil

Ewa Leśnowolska

obecnie na urlopie macierzyńskim

Ewa Leśnowolska – od sierpnia 2013 pracuje w FOB na stanowisku menedżerki projektów. Jest odpowiedzialna m.in. za Pogram Karta Różnorodności.

zobacz profil

Mirella Panek-Owsiańska

Prezeska Zarządu, ekspertka FOB

Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

zobacz profil

Agnieszka Siarkiewicz

menedżerka promocji i komunikacji

W FOB odpowiada za szeroko pojętą promocję, zajmuje się między innymi kontaktami z mediami, pozyskiwaniem patronatów dla wydarzeń organizowanych przez Forum oraz planowaniem strategii komunikacji.

zobacz profil

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014. Specjalistka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC, doświadczenie dotyczące budowania strategii komunikacji i CSR zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowej, a przez ostatnie siedem lat również w sektorze energetycznym.

zobacz profil

Agnieszka Kłopotowska

koordynatorka ds. promocji

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialna za media społecznościowe FOB i działania związane z promocją Karty Różnorodności.

zobacz profil

Ewa Wojciechowicz

koordynatorka projektów

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się koordynacją projektów.

zobacz profil

Izabela Zielińska

menedżerka ds. finansowo-kadrowych

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się sprawami finansowo kadrowymi.

zobacz profil

Współpracownicy

dr Marta Karwacka

ekspertka zewnętrzna

Dołączyła do zespołu FOB jako ekspertka zewnętrzna w lutym 2014 roku. Od 8 lat zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, na gruncie akademickim i praktycznym.

zobacz profil

Dr Agata Rudnicka

ekspertka zewnętrzna

Od kwietnia 2014 ekspertka zewnętrzna FOB. Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ponad 8 lat.

zobacz profil