Zgłoszenia do Listków CSR

Zgłoszenia do Listków CSR

Do 15 marca (przedłużony termin) firmy mogą zgłaszać się do VIII edycji Listków CSR POLITYKI. Tematem przewodnim zestawienia za 2018 rok jest gospodarka obiegu zamkniętego. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Jak co roku tygodnik POLITYKA, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte zapraszają przedsiębiorstwa aktywne na polu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju do udziału w zestawieniu Listków CSR.

Warunkiem udziału w zestawieniu jest wypełnienie do 15 marca ankiety na temat działań w ramach zrównoważonego rozwoju i miejsca CSR w firmie lub organizacji. Ankieta została przygotowana w oparciu o wytyczne normy ISO 26 000.

Wśród pytań znalazły się kwestie realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tym roku nacisk położony zostanie na projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli realizacją celów: 7,9,12,13 i 14. Analiza wyników ankiet zostanie opublikowana w tygodniku POLITYKA 17 kwietnia 2019 roku.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego >>