World Climate Summit -The Investment COP

World Climate Summit -The Investment COP

Szczyt Klimatyczny COP24 szczególnie mocno oczekiwane wydarzenie już niebawem, na początku grudnia. To kluczowe spotkanie zarówno z perspektywy politycznej, jak i biznesowej. Do ważnych punktów jego agendy należy World Climate Summit Investment COP, organizowany w dniach 11-12 grudnia w Katowicach przez World Climate Ltd. UNDP, IRENA. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem wydarzenia.

World Climate Summit – Investment COP towarzyszy tegorocznemu Szczytowi Klimatycznemu i odbywać się będzie w dniach 11-12 grudnia br. w Vienna House Easy Angelo w Katowicach. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako największa i najdłużej działająca organizacja w Polsce, zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, została partnerem tego wydarzenia.

Strona wydarzenia: worldclimatesummit.org

World Climate Summit – Investment COP odbywać się będzie w języku angielskim. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: worldclimatesummit.org/register/.

Pobierz ulotkę Investment COP

Źródło: Informacja własna na podstawie materiałów organizatorów