paź 16 2019

Webcast: Due Diligence (należyta staranność) w relacjach biznesowych

Lokalizacja: On-line,

16 października o godz. 10:00 odbędzie się webcast „Due Diligence (należyta staranność) w relacjach biznesowych. Zapobieganie nadużyciom i ochrona reputacji firmy”, organizowany przez firmę Deloitte.

Podczas webcastu eksperci z Działu Doradztwa Finansowego Deloitte pracujący na co dzień w obszarze przestępczości finansowej oraz ocen ryzyka czy przy operacjach AML przybliżą problematykę praktyki w zakresie należytej staranności (Due Diligence) w relacjach biznesowych, w szczególności w kontekście zapobiegania oszustwom, korupcji, łamaniu międzynarodowego embarga i przeciwdziałania powstawaniu ryzyka reputacyjnego wynikającego z działalności biznesowej.

Podczas webcastu zostanie poruszona tematyka:

  • Bezpieczeństwa relacji biznesowych z kontrahentami – (oszustwa, karuzela VAT, firmy-wydmuszki, pranie pieniędzy, compliance i kwestie etyczne).
  • Ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, obowiązków podatników VAT, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz standardów kultury korporacyjnej.
  • Bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu i minimalizacji ryzyka strat związanych z nieuczciwymi kontrahentami.

Webcast jest adresowany do:

  • Osób odpowiedzialnych za procesy zgodności (AML, compliance, sankcje, embarga)
  • Osób odpowiedzialnych za kwestie związane z ryzykiem w firmach (ryzyko AML, korupcja, oszustwa, ryzyko reputacyjne)
  • Członków zarządów odpowiedzialnych za kwestie AML i compliance
  • Osób dbających o aspekty etyczne w organizacji
  • Osób odpowiedzialnych za nawiązywanie relacji z dostawcami i partnerami biznesowymi
  • Osób chcących lepiej zrozumieć naturę problematyki Due Diligence

Rejestracja >>>