V Ogólnopolski Dzień Różnorodności

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności

Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Różnorodności odbędzie się pod hasłem: 1918 – 2018 od praw wyborczych  kobiet do równych szans  dla każdego.

Głównym wydarzeniem dnia będzie bezpłatna konferencja, podczas której chcemy dyskutować m.in. o wyzwaniach związanych z różnorodnością w Polsce. Zależy nam na tym, by pokazać jak w naszym kraju przestrzegane są prawa człowieka i jak realizowany jest zakaz dyskryminacji w miejscu pracy zagwarantowany kodeksem pracy. Chcemy zastanowić się czy przepisy prawa wystarczą, by zachowana była równość ze względu na płeć, wiek,  niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Czy na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy większą tolerancję i równość traktowania w naszym kraju, czy jednak wzrost liczby skarg związanych z dyskryminacją. Będziemy także rozmawiać o zmieniających się rolach kobiet i mężczyzn oraz oczekiwaniach pracowników wobec pracodawców i tym, czy potrzebne są wyraźne granice między życiem zawodowym, a prywatnym.

W ostatniej części konferencji będziemy z kolei przyglądać się nowym technologiom i algorytmom tworzonym do procesów podejmowania decyzji i zastanawiać się, czy prowadzą nas one w kierunku równości szans, czy w przeciwnym.