Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030, organizowany jest Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jego koordynator – Kampania Działania na rzecz Celów ONZ – mobilizuje do włączenia się w jego obchody wszystkich interesariuszy na całym świecie. W tym roku Światowy Dzień Działania zbiega się z otwarciem debaty wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku

25 września 2015 roku światowi przywódcy na forum ONZ przyjęli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zawartych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Cele stanowią wezwanie do działania, aby zlikwidować biedę, chronić planetę i zapewnić, żeby ludzie na całym świecie mogli cieszyć się pokojem i dobrobytem. Aby Cele mogły zostać osiągnięte, wszyscy muszą się zaangażować w ich realizację: ONZ, rządy, samorządy, organizacje pozarządowe, media, a także firmy.

Organizacje mogą dołączyć do grona  Partnerów Światowego Dnia Działania i zarejestrować swoje inicjatywy, aby pojawiły się na globalnej mapie wydarzeń organizowanych tego dnia. Najciekawsze z nich będą zaprezentowane w studio na żywo w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku
25 września. Będą też promowane w mediach społecznościowych.
Biznes, rządy i samorządy, organizacje, ośrodki naukowe i osoby działające na rzecz osiągnięcia Celów – wszyscy są zaproszeni do włączenia się w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów #Act4SDGs.

Więcej informacji >>