Sustainable Finance and Investment

Katedra Inwestycji i Nieruchomości oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizują konferencję naukową Sustainable Finance and Investment w dniu 18 października 2018 r.

Zakres konferencji obejmuje zagadnienia etyki w finansach i inwestycjach, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.