mar 08 2021

Spotkanie Programu Partnerstwa FOB na temat wyzwań środowiskowych. Ryzyka klimatyczne

Lokalizacja: On-line,

Wydarzenie zamknięte przeznaczone dla partnerów FOB

Zapraszamy firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na serię webinarów, w czasie których zajmiemy się tematem wyzwań środowiskowych jakie stoją przed biznesem. Pierwsze spotkanie z serii już 8 marca o godzinie 11.00. Wraz z Bartłomiejem Kozkiem, ekspertem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, porozmawiamy o kryzysie klimatycznym i ryzykach (także dla biznesu) związanych ze zmianami klimatu.

Spowodowany przez człowieka wzrost średniej, globalnej temperatury w niczym nie przypomina podkręcenia gałki w domowym termostacie. Zamiast tego oznacza on postępująca destabilizację planetarnego ekosystemu oraz rosnące ryzyka negatywnych sprzężeń zwrotnych, z konsekwencjami których będzie nam jako ludzkości coraz ciężej sobie radzić.

Kryzys klimatyczny to nie tylko topnienie odległych lodowców czy pustynnienie obszarów na innych kontynentach. To również namacalne zmiany na europejskim – w tym polskim – podwórku. Rosnące ryzyko zwiększenia częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych, suszy rolniczych czy powodzi będzie negatywnie wpływać na jakość naszego życia i wiązać się z realnymi kosztami społecznymi i gospodarczymi.

Kryzys ten jest również szansą – szansą na zmianę wzorców produkcji i konsumpcji tak, by lepiej służyły one ludziom i środowisku. Zrealizowanie tej szansy – szczególnie istotnej w obliczu konieczności odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa – w dużej mierze zależy od zrozumienia przez liderów biznesowych stanu globalnego klimatu, sposobów na jego ustabilizowanie oraz trendów (regulacyjnych, finansowych czy technologicznych) globalnej polityki klimatycznej.

Przed jakimi wyzwaniami i szansami zmiany te będą stawiać operujący w Polsce biznes? W jaki sposób ryzyka klimatyczne wpływać będą na jego działalność oraz otoczenie społeczne? Między innymi o tym będziemy rozmawiać 8 marca w trakcie wspólnego wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Naszym gościem będzie Bartłomiej Kozek, ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa, specjalizujący się w kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki. Autor tekstów oraz współautor opracowań, poruszających ww. tematykę, takich jak „Zielony Nowy Ład w Polsce”, „Zielony Nowy Ład społeczny”, materiałów o podatkach ekologicznych oraz wpływie zmian klimatu na zdrowie publiczne w przewodnikach Krytyki Politycznej. Polski korespondent magazynu „Green European Journal”.

Data: 8 marca, godz. 11.00- 12.00