„SMART CITY – założenia i perspektywy”

Ogólnopolski Kongres SMART CITY to konferencja branżowa dedykowana przedstawicielom największych polskich miast oraz przedstawicielom biznesu, którzy oferują inteligentne rozwiązania w obszarze nowych technologii, infrastruktury, budownictwa, ekologicznego transportu, efektywnego wykorzystania energii czy nowoczesnych rozwiązań IT dla miast. Wydarzenie ma na celu przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania i nowe technologie, a także dotychczasowe doświadczenia polskich miast, które już rozpoczęły realizowanie strategii inteligentnego rozwoju.

10 kwietnia 2018 r. | Warszawa
Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa
— sala WIGURA —

Rejestracja udziału >>

liczba miejsc ograniczona

W  komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się m.in:

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Macek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,
 • Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego,
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Prezydent Miasta Krakowa,
 • Prezydent Miasta Rzeszowa,
 • Prezydent Miasta Katowice,
 • Prezydent Miasta Tarnowa,

Do udział w konferencji zapraszamy:

– władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
– przedstawicieli administracji samorządu terytorialnego – gminy,  powiaty  i województwa
– przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
– władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
– inwestorów krajowych i zagranicznych
– organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
– przedsiębiorców
– media branżowe

Proponowana tematyka kongresu:
DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
  I. PANEL DYSKUSYJNY
Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 II. PANEL DYSKUSYJNY
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
III. PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
i zrównoważony transport.

 

Podczas najbliższej edycji kongresu głos zabiorą m.in.:

– Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
– Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miatsa  Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock
– Piotr Derejczyk – Wójt, Gmina Miedźno
– Marek Rymarz – Wiceburmistrz, Urząd Miejski w Nysie
– Szymon Ciupa – Ekspert Smart City i GIS, smartcity-expert.eu
– Emilia Piotrowska – Członek Zarządu, Warszawski Alarm Smogowy
 Paweł Buczak – Prezes Zarządu, Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z. o.o.
– dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk – Wicedyrektor, Instytut Techniki nCieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
– dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW – Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska​
– Angelika Jarosławska – Wiceprezes, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Koordynator Programu POLSKA 3.0
– Bartosz Mysiorski – Ekspert ds. PPP, Doradca Zarządu, Fundacja Centrum PPP