Praktyka raportowania niefinansowego – konferencja

Praktyka raportowania niefinansowego - konferencja

3 października w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się konferencja „Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest współorganizatorem wydarzenia.

Konferencja jest bezpłatna, natomiast liczba miejsc jest ograniczona.

Celem konferencji jest przedstawienie:
– zakresu przedmiotowego raportowania niefinansowego oraz metod jego ustalania,
– wiodących zagranicznych i krajowych standardów raportowania,
– obowiązków ustawowych i praktyki audytu sprawozdań niefinansowych.

Rejestracja udziału: https://praktykaraportowanianiefinansowego.evenea.pl/ 
PROGRAM
3 października 2017, Warszawa

BLOK I: PRAKTYKA RAPORTOWANIA ZAGADNIEŃ NIEFINANSOWYCH

 • Zagadnienia pracownicze w raportowaniu niefinansowym
 • Prawa człowieka w raportowaniu niefinansowym
 • Zagadnienia społeczne w raportowaniu niefinansowym
 • Zagadnienia środowiskowe w raportowaniu niefinansowym
 • Kwestie przeciwdziałania korupcji w raportowaniu niefinansowym

BLOK 2: RYZYKA, ISTOTNOŚĆ I STANDARDY W RAPORTOWANIU

 • Raportowanie ryzyk niefinansowych w raportowaniu niefinansowym
 • Ustalanie istotności raportowanych aspektów – kluczowe czynniki
 • Jak korzystać z międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative ?
 • Jak korzystać ze Standardu Informacji Niefinansowych?

BLOK 3: AUDYT SPRAWOZDAŃ NIEFINANSOWYCH – OBOWIĄZKI USTAWOWE I PRAKTYKA RYNKOWA

 • Rola Komisji Nadzoru Finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
 • Rola biegłego w świetle ustawy o rachunkowości
 • Jak będzie wyglądać praktyka oceny sprawozdań niefinansowych?

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Wstępny program. Pozycje w agendzie mogą ulec zmianie.

Kontakt w sprawie konferencji: napisz na email