SAVE THE DATE – Praktyka raportowania niefinansowego – konferencja

Polska Izba Biegłych Rewidentów i „Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości”.

Celem konferencji jest przedstawienie:
– zakresu przedmiotowego raportowania niefinansowego oraz metod jego ustalania,
– wiodących zagranicznych i krajowych standardów raportowania,
– obowiązków ustawowych i praktyki audytu sprawozdań niefinansowych.

Więcej informacji na: www.konferencja03102017.csrinfo.org