Ruszyło głosowanie w plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności”

Ruszyło głosowanie w plebiscycie

Kto zdobędzie tytuł „Gwiazdy Dobroczynności”? Trwa głosowanie na społecznie zaangażowane gwiazdy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem „Gwiazdy Dobroczynności”. 

Osoby powszechnie znane, zgłoszone w IX edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” pomagają innym zostając wolontariuszami, ambasadorami kampanii społecznych, wspierając organizacje pozarządowe i – co równie ważne – zachęcają innych do pomagania i stają się wzorem do naśladowania. Warto docenić ich starania. Trzy osoby spośród finalistów Plebiscytu otrzymają statuetkę oraz 5 tysięcy złotych dla wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Do 30 listopada na stronie plebiscytu można zapoznać się z opisami działań i oddawać głosy na społecznie zaangażowane gwiazdy. Każdego dnia można oddać trzy głosy, po jednym w każdej kategorii i tym samym przybliżyć wybraną osobę do zdobycia tytułu „Gwiazdy Dobroczynności”.

Kto jest finalistą IX edycji Plebiscytu? 

Finalistami Plebiscytu w poszczególnych kategoriach są:
SPOŁECZEŃSTWO – Joanna Brodzik, Anna Dereszowska, Krystyna Janda, Natalia Kukulska, Katarzyna Zielińska.
ZDROWIE – Jakub Bednaruk, Bartek Jędrzejak, Joanna Koroniewska, Jacek MEZO Mejer, Ewa Minge.
POMOC CHARYTATYWNA – Ewa Chodakowska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Robert Korzeniowski, Reprezentacja Artystów Polskich w piłce nożnej, Grażyna Wolszczak.

Nominacje w Plebiscycie składały organizacje pozarządowe, firmy, menedżerowie gwiazd. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła wybrała 15 finalistów, z których w drodze głosowania internetowego zostaną wyłonieni Laureaci.

Statuetki w IX edycji Plebiscytu zostaną wręczone Laureatom podczas IX Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności”, który odbędzie się 10 lutego 2018r.

„Gwiazdy Dobroczynności” to jedyny w Polsce plebiscyt publiczności i największa kampania medialna wspierająca i nagradzająca zaangażowanie społeczne osób znanych ze świata kultury, mediów, kina, sportu, internetu, które dzięki swojej rozpoznawalności mogą efektywniej pomagać potrzebującym. To również szansa dla organizacji pozarządowych współpracujących z gwiazdami na nagłośnienie ważnych problemów społecznych, promowanie swej działalności, znajdowanie partnerów i funduszy.

Ideą Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” jest popularyzowanie działań społecznych osób publicznie znanych wykorzystujących swój potencjał dla dobra wspólnego. Pokazywanie działalności charytatywnej gwiazd w mierzalny sposób wpływa na postawy społeczne, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania wolontariatem i filantropią.

Organizator Plebiscytu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Źródło: Informacja prasowa