Ogłoszenie laureatów konkursu Raporty Społeczne

10 października poznamy laureatów Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Transmisja live z gali będzie odbywać się przez media społecznościowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w tym profil na kanale Facebook.

Śledź nas na Facebooku: www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

W tym roku wśród 44 raportów znalazło się: 40 opracowanych przez firmy, 2 przez fundacje korporacyjne i po jednym przez organizację pozarządową i instytucję publiczną. Jury eksperckie spośród zgłoszonych raportów wybiera najlepsze w kategoriach: nagroda główna nagroda za najlepszy debiut, a także zdecyduje o wyróżnieniach. Najlepsze raporty wskazują również dziennikarze i internauci. W tym roku swoją nagrodę przyzna Minister Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku, a jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki konkursowi wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami, stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w kontekście wdrożonej w Polsce dyrektywy 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Źródło: Informacja własna