NGO a dialog społeczny – projektowanie przyszłości

NGO a dialog społeczny – projektowanie przyszłości

27 marca o godz. 17:00 w Centrum Zarządzania Światem (ul. Okrzei 26, Warszawa) odbędzie się debata „NGO a dialog społeczny – projektowanie przyszłości”. Poprzedzi ją prezentacja publikacji Kuby Wygnańskiego „Trzeci sektor i inni”. 

Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej zaprasza na debatę, podczas której poruszone zostaną następujące tematy: jak moderować i stymulować dialog społeczny włączając do niego szeroko rozumiany trzeci sektor? Jaka powinna być rola trzeciego sektora w społeczeństwie i w państwie? Jak rozwijać i kształtować jego relacje ze środowiskiem biznesowym? Co powinno być skutkiem rozwoju tych relacji?

W dyskusji udział wezmą:

  • Michał Braun – pełnomocnik Gabinetu Cieni PO ds. społeczeństwa obywatelskiego, radny miasta Kielce, przez wiele lat zaangażowany w pracę organizacji pozarządowych
  • Magdalena Rigamonti – dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej” i autorka książek, laureatka nagrody Dariusza Fikusa w 2017 roku i nagrody Grand Press 2016 w kategorii „wywiad”, osobiście zaangażowana w wiele inicjatyw społecznych
  • dr hab. Marek Rymsza – socjolog, doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina w Narodowej Radzie Rozwoju, w latach 2004-2016 redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”
  • Róża Rzeplińska – prezeska Stowarzyszenia 61 (inicjatywa „Mam prawo wiedzieć”).

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora. Na spotkanie obowiązuje rejestracja mejlowa.