Nagrody dla wolontariuszy wspierających organizacje i projekty wiedzą i doświadczeniem!

Nagrody dla wolontariuszy wspierających organizacje i projekty wiedzą i doświadczeniem!

Do 13 października, organizacja pozarządowa, osoba prywatna, instytucja, może zgłosić swojego kandydata do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Konkurs został objęty patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Kto nim może zostać?

Wolontariusze – ludzie różnych profesji, z różnych środowisk, ale zawsze z wielkim sercem – którzy dzieląc się swoimi kompetencjami są liderami, wizjonerami i siłą napędową ważnych projektów społecznych.

Jeżeli Twoja organizacja jest wspierana przez takich wyjątkowych wolontariuszy, lub znasz takie osoby, nominuj je  do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” wypełniając wniosek. Formularz oraz więcej informacji znajduje się tutaj.

Wnioski proszę przesyłać na e-maila: nagroda@inwestycjespoleczne.pl

To już III edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” zainicjowanego przez liderów biznesu tworzących Koalicję Prezesi-wolontariusze. Ideą nagrody jest wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, wspierając i przyczyniając się do rozwoju działań organizacji pozarządowych, ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć.Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 listopada 2019 roku, podczas VII Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze, organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Prezesi-wolontariusze. Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.