Nabór działań CSR do 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Do 10 stycznia 2017 roku, przez formularz dostępny na stronie RAPORT2016.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL , przedstawiciele firm mogą zgłaszać praktyki i inicjatywy CSR (realizowane w 2016 roku) do dorocznego Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Jak co roku na początku grudnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia formularz do rejestracji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności / zrównoważonego rozwoju. Firmy bezpłatnie mogą zgłaszać działania wdrażane w 2016 roku. W oparciu o nie powstaje największy w Polsce (w ubiegłej edycji ponad 800 dobrych praktyk) przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2016 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i realizowano również w 2016 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  •         ład organizacyjny,
  •         praktyki z zakresu pracy,
  •         prawa człowieka,
  •         środowisko,
  •         uczciwe praktyki operacyjne,
  •         zagadnienia konsumenckie,
  •         zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl do 10 stycznia 2017 roku.