Nabór Ambasadorów/ek CSR do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Do 9 stycznia trwa rekrutacja do 13. edycji programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Program kierowany jest do studentów, spośród których wyłaniani są Ambasadorzy i Ambasadorki CSR. Rekrutacja odbywa się przez formularz dostępny na stronie: WWW.LOB.ORG.PL.

Każdego roku w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu działa grupa Ambasadorów CSR z całej Polski. Reprezentują oni swoje uczelnie, wspierając równocześnie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w najbliższym środowisku. I jak przyznają sami Ambasadorzy, ich zaangażowanie przynosi im nie tylko korzyści zawodowe, ale w znacznej mierze pozwala na rozwój umiejętności miękkich.

Program merytoryczny

Liga Odpowiedzialnego Biznesu jest przede wszystkim programem edukacyjnym. Studenci mając możliwość spotkania się z praktykami biznesu, którzy, na co dzień wdrażają CSR w swoich firmach, poznają ten temat „od kuchni”. Formy metod edukacyjnych pozwalają wzmacniać kompetencje zawodowe pożądane przez pracodawców oraz zrozumieć ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, jako interdyscyplinarnego i strategicznego narzędzia. Program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu z pewnością stwarza szansę na lepsze ukierunkowanie swojej ścieżki zawodowej i odnalezienie się na rynku pracy.

Aplikuj

Do 9. stycznia 2017 studenci zainteresowani tematem CSR (ang. corporate social reposnsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz chcący rozwijać się w ramach programu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oraz mogą przesyłać swoje zgłoszenia WWW.LOB.ORG.PL