Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Miasto Rybnik zapraszają na Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się 10-go maja 2018 roku w Rybniku.

W ramach programu merytorycznego przewiduje się prezentacje specjalistów ze świata nauki i biznesu. Odbędą się wykłady plenarne polskich i
zagranicznych gości, referaty w sekcjach tematycznych, sesje posterowe oraz dyskusje panelowe, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów
terytorialnych i organizacji pozarządowych, naukowcy wyższych uczelni oraz przedstawiciele środowisk biznesowych. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące możliwych instrumentów instytucjonalnego wsparcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy) oraz etycznych i psychologicznych aspektów pracy ludzkiej w perspektywie rozwoju przemysłu 4.0, ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego i CSR.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Udział w Kongresie jest bezpłatny.
2. Organizatorzy przewidują dwie formy udziału: bierną i czynną (referaty, sesje posterowe).
3. Prelegenci mają możliwość złożenia artykułu do czasopisma internetowego „Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno- empiryczne”. Publikowane będą wyłącznie artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.
4. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
5. Planowane rozpoczęcie Kongresu godzina – 9.00, planowane zakończenie obrad – godzina 18.00. Organizatorzy zapewnią uczestnikom przerwy kawowe oraz obiad.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
1. Udział w Kongresie należy zgłosić do 12 kwietnia 2018 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.etyki@polsl.pl.
2. Termin nadesłania pełnego artykułu – 10 maja 2018 r.
3. Liczba miejsc jest ograniczona – liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
4. Osoby zarejestrowane będą otrzymywać bieżące informacje drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail.
5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju TUTAJ.