„Media – Biznes – Kultura” – konferencja

„Media – Biznes – Kultura” to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących z mediami. Miejsce spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z mediami. Konferencja organizowana jest co dwa lata. W tym roku odbędzie się już piąta edycja.

Termin: 12 – 13 października 2017

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Cele konferencji

Konferencja ma na celu stworzenie forum do wymiany poglądów na temat etycznej komunikacji pomiędzy środowiskami: mediów, świata kultury i przedsiębiorczości, co pozwoli na lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb, wyjaśnienie tak wspólnych, jak i odmiennych oczekiwań. Zgodnie z zamysłem organizatorów do dyskusji włączono również młodych badaczy – studentów i doktorantów – którzy w przyszłości zasilą obszary mediów, biznesu i kultury. To im właśnie dedykowany jest moduł „Młodzi o
mediach, biznesie i kulturze”.

Tematyka wystąpień

Praktycy i badacze spotkają się w dwóch moderowanych panelach dyskusyjnych (dot. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rzecznictwa prasowego), które będą gościć w tym roku przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, STARTER Gdańsk oraz Martis Consulting.
Dyskurs naukowy prowadzony będzie w czterech sekcjach tematycznych, które obejmą następujące obszary:
Etyka słowa w życiu publicznym, Etyczny kontekst uwarunkowań procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, Etyka słowa w sytuacjach publicznych, normy etyczne w reklamie i komunikacji rynkowej, moralność myślenia i jej konsekwencje, odpowiedzialność za słowo w działaniach biznesowych.

ORGANIZATOR
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański)

WSPÓŁORGANIZATORZY
Europejskie Centrum Solidarności
Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
Martis Consulting