Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

31 maja 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zostanie organizowana druga edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskich Dni Zrównoważonego Rozwoju (30 maja-5 czerwca).

Forum jest innowacyjną platformą prowadzenia merytorycznej debaty, wymiany informacji i doświadczeń oraz nawiązywania skutecznej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce. Inicjatywa ta służy kreowaniu przestrzeni do wymiany dobrych praktyk w realizacji konkretnych projektów. Celem rozwijania tej formy współpracy długofalowo jest programowanie lepszej jakości działań i podejmowanie efektywnych inicjatyw poprzez wspólne planowanie rozwoju.

Podczas Forum planuje się przystąpienie kolejnych sygnatariuszy do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wśród dotychczasowych Sygnatariuszy są zarówno przedstawiciele biznesu, instytucji, związków i zrzeszeń, fundacji, federacji organizacji pozarządowych, instytutów badawczych oraz uczelni. W dyskusjach zostaną podjęte m.in. kwestie pomiaru zrównoważonego rozwoju, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz temat nierówności i godnej pracy.

Aby zgłosić chęć udziału w wydarzeniu trzeb zarejestrować się za pomocą formularza podanego na stronie internetowej.

Program wydarzenia: