Konsultacje „Nowe obowiązki firm dotyczące ujawniania informacji niefinansowych”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza firmy objęte nowym obowiązkiem na konsultacje dotyczące ujawniania danych pozafinansowych, związane z implementacją Dyrektywy 2014/95/UE z 22.10.2014. Spotkanie odbędzie się 20 października w godzinach 10.30 – 12.30 w Warszawie.

Obowiązkiem wynikającym z dyrektywy objęte są podmioty spełniające kryteria w niej wymienione, związane z zatrudnieniem i sumą aktywów bilansu lub przychodami netto ze sprzedaży towarów i produktów. Więcej na ten temat w ANALIZIE TEMATYCZNEJ FOB.

Celem spotkania jest omówienie wątpliwości, które pojawiły się podczas prac nad przygotowaniem sprawozdań zawierających wymagane informacje. Chcemy jak najrzetelniej przedstawić informacje związane z nowymi obowiązkami i wyjaśnić kwestie sporne.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się na adres: napisz na emailPL i nadesłanie odpowiedzi na pytania:
1. Czy przygotowali już Państwo informację nt. danych niefinansowych swojej firmy, zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE?
2. Czy mają Państwo wątpliwości/trudności w procesie przygotowywania informacji nt. danych niefinansowych? Jeśli tak, jakiego rodzaju są to wątpliwości?
DATA SPOTKANIA: 20.10.2017, godz 10.30 – 12.30
POTWIERDZENIE: dokładny adres i potwierdzenie zgłoszenia po przesłaniu maila na ww adres