Konferencja „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”

Konferencja

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na konferencję pt. „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, która odbędzie się 29 czerwca  2018 r., w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podczas konferencji dyskutowane będą zagadnienia związane z należytą starannością (due diligence) oraz zostanie ogłoszona polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym.

Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym (the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector) zostały opublikowane przez OECD 8 lutego 2017 r. Dokument ten wprowadza dokładnie zdefiniowane pojęcie należytej staranności sformułowane zgodnie z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Program konferencji >>

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Ministerstwa >>
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.