Konferencja „Wartość etyki zawodowej biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych”

Konferencja

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w konferencji „Wartość etyki zawodowej biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych”, będącej jednocześnie pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach Koalicji Na Rzecz Etyki w Biznesie.

Etyka się opłaca. Opłaca się interesariuszom, bo z zaufaniem mogą podejść do sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłych rewidentów. Opłaca się biegłym rewidentom, bo etyczną postawą mogą wyróżnić się na tle innych firm, pracujących według tych samych standardów. A w ostatecznym rozrachunku opłaca się całemu rynkowi finansowemu.

TERMIN – 21 maja 2018 w godzinach 9:30-16:00

Miejsce – Warszawa, Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy, biegli rewidenci, biznes, przedstawiciele uczelni, przedstawiciele innych zawodów zaufania publicznego, kandydaci do zawodu BR,

9:30 – 9:45 POWITANIE

9:45 -10:15 WYKŁAD WPROWADZAJACY: Prof. Tomasz Szlendak

Etyka, etyka w biznesie, etyka zawodowa – czyli jak niepoliczalne tworzy wartość dodaną”

10:15 – 11:30 PANEL 1.  – Co jesteśmy sobie winni?

O spotkaniu etyki biznesu z etyką biegłego rewidenta         

PROWADZENIE PANELU – Ewa Sowińska, PIBR zastępca Prezesa, członek Rady Programowej OEES

W dyskusji panelowej weźmie udział m.in. Prezeska Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dominika Bettman.

Więcej informacji o programie i panelistach znajdą Państwo na stronie konferencji TUTAJ.