Konferencja „Stulecie praw wyborczych Kobiet – 100 lat drogi do równych szans”

Rok 2018 to rok wyjątkowy – mija właśnie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lat od kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze. W związku z tą druga rocznicą największe wydarzenie w ramach Karty Różnorodności odbędzie się w tym roku w listopadzie i poświęcone będzie przede wszystkim kobietom. Konferencja, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, będzie podsumowywać wyzwania dotyczące równości płci w Polsce z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych.

Stulecie praw wyborczych Kobiet – 100 lat drogi do równych szans

Konferencja FOB, w ramach działań programu Karta Różnorodności

28 listopada

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

1918 – 2018 od praw wyborczych do równych szans 

Co roku FOB określa temat przewodni dla działań prowadzonych w Karcie Różnorodności.  Tegoroczna aktywność w ramach projektu jest poświęcona wyrównywaniu szans w miejscu pracy wszystkich grup narażonych na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Ma to związek z setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych, co miało miejsce dokładnie 28 listopada 1918 roku.

– Kobiety w naszym kraju są wciąż największą grupą narażaną na dyskryminację, a 100-lecie przyznania im praw wyborczych  jest dobrą okazją, by zwrócić uwagę pracodawców i opinii publicznej na to jak ważne społecznie i ekonomicznie jest budowanie otwartych organizacji, dających równe szanse każdemu pracownikowi, gdzie każdy ma szansę czuć się doceniany i potrzebny. Niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, orientacji seksualnej czy stopnia niepełnosprawności. – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej szczegółów o konferencji wkrótce.