Konferencja REHA for the Blind in Poland

Konferencja REHA for the Blind in Poland

W dniach 21-23 października 2019 r., w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się XVII edycja konferencji REHA for the Blind in Poland.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Nowoczesna edukacja i okulistyka przywracające nadzieję” i będzie poświęcona promocji nowoczesnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Złożą się na nią sesja merytoryczna, panele, warsztaty i dyskusje, turnieje sportowe, konkursy kulturalne i intelektualne, koncerty oraz spotkania gości krajowych i zagranicznych.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.